Den tyske slagtesvinenotering er i dag uændret 2,20 € pr. kg (ca. 16,39 kr.).

Det tyske slagtesvinemarked er meget stabilt for tiden. Udbuddet passer fint til slagteriernes efterspørgsel, og slagteklare grise kan afsættes uden problemer.

Ifølge de seneste beregninger (uge 15) er nulpunktet for en gennemsnitlig slagtesvineproducent, som køber smågrise fra en anden svineproducent, ca. 2,18 euro pr. kg (ca. 16,24 kr.) i Tyskland. Det betyder, at den nuværende tyske notering ikke er særlig høj i forhold til de typiske produktionsomkostninger for en tysk slagtesvineproducent. For integrerede tyske besætninger er nulpunktet ca. 1,85 euro pr. kg (ca. 13,78 kr.) for tiden.

På den anden side har prisudviklingen på kødmarkedet endnu ikke levet op til forventningerne. I Europa har vejret ikke været godt nok til at øge efterspørgslen efter grillprodukter. Eksporten til tredjelande er stabil, men impulser i efterspørgslen fra lande uden for EU var endnu ikke stor nok til at flytte priserne i Europa. De store tyske slagterier er derfor ikke særlig tilfredse med det nuværende prisniveau på det tyske slagtesvinemarked.

Alt i alt forventer de fleste tyske markedsinteressenter ikke, at den tyske slagtesvinenotering justeres i den nærmeste fremtid. Markedet venter på bedre vejr og en stigning i efterspørgslen efter grillprodukter.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter