Den tyske slagtesvinenotering er i dag uændret 2,20 € pr. kg (ca. 16,39 kr.).

Udbuddet er fortsat lille på det tyske slagtesvinemarked, og slagteklare grise er meget efterspurgte. På ISN’s grisebørs blev der solgt syv slagtesvinepartier til 2,35 euro (ca. 16,91 kr.) i gennemsnit i fredags, og seks yderligere slagtesvinepartier til samme pris i tirsdags.

Markedsinteressenter fortæller, at tyske slagterier er i gang med at udvide deres lagerbestand i frysehusene som forberedelse til den forestående grillsæson. På grund af høje energiomkostninger var der ikke meget grisekød på lager ved årsskiftet. Derfor er slagterierne meget interesseret i at fylde deres slagtekapaciteter. Man er klar over, at slagteklare grise næppe bliver billigere i de kommende uger.

På den anden side kan man konstatere, at priserne på kødmarkedet er steget langsommere end på det tyske slagtesvinemarked i de seneste uger. Efter forlydender bliver markedssituationen lidt bedre i Asien, men dette spiller ikke en stor rolle for tyske slagterier, fordi Tyskland er spærret for eksport til de fleste tredjelande på grund af ASF.

På grund af slagteriernes klager over dårlige avancer venter den tyske omsætterorganisation VEZG med at opjustere den officielle tyske slagtesvinenotering, som således er stabil i dag.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter