Den tyske slagtesvinenotering er i dag uændret 2,25 € pr. kg (ca. 16,76 kr.).

Prispresset aftager kun lidt på det tyske slagtesvinemarked. Efterspørgslen på det europæiske kødmarked lever ikke op til forventninger, og eksporten af grisekød til tredjelande er på lavt niveau. Nogle tyske slagterier mener derfor, at den tyske slagtesvinenotering skal nedjusteres yderligere. For eksempel mener slagteriet Tönnies, at Tyskland p.t. ikke er konkurrencedygtig på kødmarkederne, da den tyske notering er markant højere end for eksempel den danske notering.

Udbuddet af slagteklare grise er fortsat lille på det tyske slagtesvinemarked i sammenligning med tidligere år, men tilstrækkeligt til slagteriernes nuværende efterspørgsel. Slagterierne har p.t. ikke stor interesse i at købe yderligere slagtesvinepartier, og det er i nogle tyske regioner ikke længere nemt, at afsætte slagteklare grise. Hverken i fredags eller i tirsdags blev der solgt nogle slagtesvinepartier på ISN’s grisebørs.

Derudover er tirsdag, den 3. oktober, en helligdag (genforeningsdagen) i hele Tyskland. Den manglende slagtedag i næste uge vil sikkert ikke gøre det nemmere for de tyske omsættere at modstå slagteriernes prispres.

Alt i alt er der p.t. en vanskelig situation på det tyske slagtesvinemarked, men den tyske omsætterorganisation VEZG holder i dag den tyske slagtesvinenotering stabil.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter