Den tyske slagtesvinenotering er i dag uændret 2,28 € pr. kg (16,99 kr.).

Den grundlæggende markedssituation på det tyske slagtesvinemarked har ikke ændret sig. Udbuddet af slagteklare grise er fortsat lille og kan afsættes uden problemer. Slagterierne klager over, at prisopsvinget gik for stærkt i de seneste uger og at det er vanskeligt, at opnå tilsvarende prisstigninger på kødmarkedet. Ikke desto mindre er slagteriernes efterspørgsel god, selvom nogle slagterier overvejer at reducere deres slagteaktiviteter.

På ISN’s grisebørs blev der solgt seks partier til 2,37 euro (ca. 17,66 kr.) i fredags, og yderligere fire partier til 2,35 euro (ca. 17,51 kr.) i gennemsnit i tirsdags. Denne prisudvikling tyder på en stabilisering af den tyske slagtesvinenotering i de kommende uger. For yderligere prisstigninger mangler der prispositive impulser fra kødmarkedet, som imidlertid godt kan komme f.eks. fra Asien eller i forbindelse med den kommende grillsæson. I Sydeuropa fortsætter slagtesvinenoteringerne med at stige.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter