Den tyske slagtesvinenotering er i dag uændret 2,28 € pr. kg (16,99 kr.).

Udbud og efterspørgsel er p.t. i balance på det tyske slagtesvinemarked. Udbuddet af slagteklare grise er lille i sammenligning med tidligere år, men alligevel tilstrækkelig til slagteriernes nuværende efterspørgsel. Som resultat heraf er den tyske slagtesvinenotering uændret.

På ISN’s grisebørs blev der solgt otte partier til 2,36 euro (ca. 17,58 kr.) i fredags, og yderligere fire partier til 2,36 euro (ca. 17,58 kr.) i gennemsnit i tirsdags. Gennemsnitsprisen på ISN’s grisebørs er således 8 cent (ca. 60 øre) højere end den officielle tyske notering. Denne prisafstand er normal og tyder på en meget stabil markedssituation.

På den anden side konstaterer det tyske analyseinstitut AMI at lagrene af grisekød for tiden ligger et godt stykke under langtidsgennemsnittet. Desuden forlyder det fra kødmarkedet, at købere af grisekød er tilbageholdende og først og fremmest køber fersk grisekød. Det betyder, at indkøberne ikke har mange andre muligheder end at acceptere højere priser når der kommer prispositive impulser, f.eks. fra Asien eller i forbindelse med den kommende grillsæson.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter