Den tyske slagtesvinenotering er i dag uændret 2,28 € pr. kg (16,99 kr.).

Markedssituationen på det tyske slagtesvinemarked har næppe ændret sig. Udbuddet af slagteklare grise er lille og godt efterspurgt. Imidlertid har slagterierne reduceret deres slagteaktiviteter på det seneste. Ikke desto mindre er udbuddet utilstrækkeligt til at dække hele efterspørgslen.

På ISN’s grisebørs blev der solgt 18 partier til 2,39 euro (ca. 17,81 kr.) i fredags, og yderligere fem partier til 2,39 euro (ca. 17,81 kr.) i gennemsnit i tirsdags. På den ene side tyder dette på en stabilisering af den tyske slagtesvinenotering i de kommende uger. På den anden side kan noteringen godt fortsætte med at stige, når der kommer yderligere prispositive impulser fra kødmarkedet, f.eks. i forbindelse med den kommende grillsæson.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter