Den tyske slagtesvinenotering er i dag uændret 2,30 € pr. kg (ca. 17,14 kr.).

Der er fortsat prispres på det tyske slagtesvinemarked. Slagterierne klager over dårlig afsætning på kødmarkederne og dårlige avancer. Udbuddet af slagteklare grise er lille, men alligevel tilstrækkeligt til slagteriernes nuværende efterspørgsel. På ISN’s grisebørs blev der solgt seks slagtesvinepartier til 2,34 euro (ca. 17,43 kr.) i fredags, men kun et enkelt slagtesvineparti til 2,30 euro (ca. 17,14 kr.)  i tirsdags.

Efter det store prisfald i sidste uge justerer den tyske omsætterorganisation VEZG ikke den tyske slagtesvinenotering i dag.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter

 

Borchert-Kommission kaster håndklædet i ringen

Dårlige nyheder for tyske svineproducenter: Ekspert-kommissionen, som har udarbejdet et koncept til, hvordan omstillingen af landbruget i Tyskland hen mod mere dyrevelfærd skal finansieres, stopper sit arbejde.

Den såkaldte Borchert-kommission er en arbejdsgruppe med repræsentanter fra interesseorganisationer, videnskab, dyrevelfærdsorganisationer og delstatsregeringer. Arbejdsgruppen, som har sit navn efter den tidligere tyske landbrugsminister Jochen Borchert, er højt respekteret, og kommer regelmæssigt med anbefalinger til den tyske forbundsregering om, hvordan dyrevelfærden kan forbedres i Tyskland.

Men implementeringen af ​​koncepterne lader meget tilbage at ønske, og der er virkelig stilstand, når det kommer til finansieringsspørgsmål. Allerede i 2020 havde eksperterne præsenteret et koncept for en gradvis omlægning af den animalske produktion til markant højere dyrevelfærdsstandarder. Konceptet indeholder en finansieringsordning med statstilskud på flere milliarder euro, så landmændene ikke står tilbage med yderligere omkostninger. Den tyske regering har i første omgang besluttet at give tilskud på én milliard euro, men der mangler stadigvæk en beslutning for en permanent finansiering.

Arbejdsgruppen foreslog f.eks. en afgift på 40 cent (ca. 3 kr.) pr. kg kød, som finansiering af mere dyrevelfærd i den animalske produktion i Tyskland. Eksperterne mener, at det er nødvendigt at en pålidelig finansiering afklares, inden man fortsætter arbejdet. Den tyske regering har imidlertid ikke været i stand til at træffe en beslutning, og der er intet i det føderale budget til 2024, som tyder på en løsning. Efter fire år stopper eksperterne nu deres arbejde.