Den tyske slagtesvinenotering er i dag uændret 2,33 € pr. kg (17,36 kr.).

I forbindelse med den første maj, som er en helligdag i Tyskland, manglede der en slagtedag i Tyskland i denne uge. Slagteriernes efterspørgsel var derfor noget mindre og kunne således stort set dækkes uden større problemer.

På den anden side steg grillaktiviteterne på grund af det fine vejr i weekenden og den ekstra fridag i mandags. Slagterierne påstår alligevel, at efterspørgslen efter grillprodukter ikke lever op til deres forventninger. Eksporten af grisekød er stabil og uden prispositive impulser.

Alt i alt er det tyske slagtesvinemarked fortsat i balance for tiden. Markedsinteressenterne håber på godt vejr og at der endelig kommer nye prispositive impulser i forbindelse med grillsæsonen i de kommende uger.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter