Den tyske slagtesvinenotering er i dag uændret 2,33 € pr. kg (17,36 kr.).

I denne uge mangler der en slagtedag på grund af Kristi Himmelfart. Slagteriernes efterspørgsel er derfor mindre end i en normal slagteuge med fem slagtedage. Udbuddet af slagteklare grise er således stort nok til den nuværende efterspørgsel, og det tyske slagtesvinemarked er i balance.

På ISN’s grisebørs blev der kun solgt to partier til 2,41 euro (ca. 17,95 kr.) i fredags, og yderligere tre partier til 2,42 euro (ca. 18,03 kr.) i gennemsnit i tirsdags. Auktionsresultatet er altså 8 hhv. 9 cent højere end den tyske notering, hvilket er typisk for det tyske slagtesvinemarked og tyder på en stabil situation.

Alt i alt kan slagteklare grise fortsat afsættes uden problemer, men der mangler fortsat impulser på kødmarkederne. I de kommende uger er der yderligere to helligdage i Tyskland, nemlig 2. Pinsedag (29. maj) og Korpus Kristi (8. juni; i de katolske delstater).

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter