Nytårsudtalelse

Her på dørtærsklen til 2019 kan vi se tilbage på et 2018 som et meget begivenhedsrigt år og et år, som danske landmænd inkl. de danske svineproducenter – desværre – vil kunne huske i mange år fremover.

Desværre – fordi 2018 var kendetegnet ved ikke blot en historisk tør sommer, men desværre også en næsten lige så en historisk lav notering på grund af et voldsomt presset marked, hvor Danish Crown samtidig underpræsterede. Sammenlagt medførte det en katastrofal økonomi for mange danske svineproducenter. Det er klart, at det er en udfordring, der formentlig ikke kun kommer til at trække tråde ind i 2019 men endda i endnu flere år fremover.

Vagthunden er vågnet

Også i Landsforeningen af Danske Svineproducenter kan vi se tilbage på et begivenhedsrigt 2018, hvor Torben Hauskov afløste foreningens formand gennem otte år, Henrik Mortensen, og Per Bardrum tiltrådte som foreningens nye direktør. Den nye ledelse gjorde 2018 til det år, hvor landsforeningen genfødtes som branchens vagthund.

Heldigvis er det noget, som er blevet modtaget godt af langt de fleste medlemmer. Men det er klart, at når foreningen bliver mere åbenmundet, end den har været længe, er det også noget, som kan dele vandene. Derfor er det glædeligt, at det kun er et mindretal af medlemmerne, der ønsker, vi holder igen på retorikken, og dermed klør vi naturligvis forsat på med krum hals i det nye år.

Allerede nu kan vi konstatere, at der bliver nok af – ikke kun økonomiske – men også faglige udfordringer for svineproducenterne i det nye år.


Vask og lange haler

For svinebranchen bliver det en udfordring at finde en finansieringsmodel for vask ved grænsen, som både holder rent juridisk og som de fleste svineproducenter kan acceptere.

Landsforeningen sætter næsen op efter en finansiering af den fælles beslutning for fælles midler. Selvom nogle svineproducenter ønsker brugerbetaling, tyder meget på, at det er et juridisk skråplan. Og vi kan naturligvis ikke bakke op om løsninger, der kan gå hen og resultere i interne kampe i form af lange og fordyrende retssager til ulempe for samtlige danske svineproducenter.

Ud over økonomiske udfordringer ligger der også faglige udfordringer og venter på  de danske svineproducenter i 2019. EU ønsker kupering af færre haler end tidligere, og det kommer til at give udfordringer i staldene.

Danske svineproducenter skal naturligvis gøre deres til at overholde EU-lovgivningen, men vi understreger samtidig, at der naturligvis skal gælde samme stramninger i samtlige EU-lande. Alt andet kan vi ikke acceptere.

Indhentes af fortiden

I 2019 skal branchen fortsætte sit arbejde med at finde erstatninger for medicinsk zink til fravænnede grise. Tiden går, og nu har vi kun få år tilbage til at finde en løsning, der kan sikre svineproducenterne mod produktionstab og en upopulær stigning i medicinforbruget. Begge dele vil vi undgå for enhver pris.

2019 er også sidste år, inden branchen bliver indhentet af fortiden. I 2014 sagde Landbrug & Fødevarer Svineproduktion ja til nogle meget ambitiøse mål i Dan Jørgensens dyrevelfærdsplan. Der er mål, der skal indfries i 2020, og nogle af dem er helt urealistiske.


ASF er en joker

Men det, der overskygger branchen allermest lige nu, er nok risikoen for smitte med afrikansk svinepest. Vi så, hvordan sygdommen i 2018 sprang fra Øst- til Vesteuropa, og sendte chokbølger gennem den vesteuropæiske svinebranche. Risikoen for afrikansk svinepest skal tages meget alvorligt, og derfor kan vi kun rose Fødevareministen for at sætte handling bag ord og få etableret vildsvinehegnet ved den dansk-tyske grænse som noget af det allerførste i det nye år.

Det paradoksale er, at den største trussel måske også kan gå hen at blive branchens redning. Hvis der ikke kommer styr på situationen i Kina, der for øjeblikket hærges af afrikansk svinepest, kan sygdommen gå hen og blive den joker, der kan hæve noteringen og blive branchens økonomiske redningsplanke.

Glædeligt nytår

Danske Svineproducenter håber at se så mange svineproducenter som overhovedet muligt til foreningens generalforsamling den 16. januar. For kun ved fælles hjælp kan vi give alle i branchen det løft, der er så hårdt brug for.

Med de ord ønsker Landsforeningen alle danske landmænd og svineproducenter det lykkebringende 2019, som vi alle har så hårdt brug for.

For yderligere kommentarer kontakt
Direktør for Danske Svineproducenter, Per Bardrum, tlf. 4037 2656
Formand for Danske Svineproducenter, Torben Hauskov, tlf. 6154 0101