Læserbrev af formand Kim Heiselberg bragt i Avisen Danmark torsdag den 19. marts.

Det er brug af ufine tricks, når Niels Fuglsang (S) bruger ord som ”fastklemt” og ”tortur” til at understrege hans ønske om en maksimumgrænse for transport af dyr gennem Europa. Det gjorde han i et læserbrev i Avisen Danmark den 3. og 4. marts.

Som led i en vigtig demokratisk debat kan Niels Fuglsang have sine meninger om varigheden af dyretransporter i Europa. Det eneste, vi beder om, er et ordentligt sprogbrug, tak!

Hvis Niels Fuglsang har dokumentation for, at der er dyr, der er fastklemte eller bliver udsat for tortur gennem deres rejser gennem Europa, håber vi sandelig, han melder det til politiet, for det er der ingen, der bør se stiltiende på. Men hvis han ikke har den dokumentation, må vi bede ham holde en sober tone i debatten.

Eftersom Niels Fuglsang giver sig i kast med debat om transport af dyr i Europa, må vi tage for givet, at han har sat sig ind EU’s regler for transport af dyr. Der er regler omkring foder, vand, temperatur og frisk luft på de lange rejser, og de regler er netop lavet for at sikre dyrene en så behagelig transport gennem Europa som muligt.

For mig som formand for Danske Svineproducenter er det desuden meget magtpåliggende, at de dyr, som jeg og mine medlemmer har gået og passet hjemme på vores gårde, sendes på en så skånsom rejse som muligt.

Specifikt hvad angår grise bør Niels Fuglsang være opmærksom på, at vores dyr bliver modtaget på destinationen af en køber, som naturligvis kun er interesseret i at modtage dyr, som ikke på nogen måde har lidt overlast. Landmanden, der modtager dyrene, betaler naturligvis ikke for hverken døde eller tilskadekomne dyr.

Naturligvis skal der være regler for dyrenes forhold på rejsen gennem Europa, og de regler skal overholdes. Men når det er sagt, er det min påstand, at en tilfreds køber af en førsteklasses vare er langt den bedste garanti for dyrenes velfærd på rejsen.

Og med de ord opfordrer jeg Niels Fuglsang til en langt mere sober tone i debatten fremadrettet.