Synspunkt af Joachim Clausen, Nyrup, næstformand i Danske Svineproducenter

Er Landbrug & Fødevare Gris til for os?

Vi har alle sammen hørt det. ”Uden Landbrug & Fødedvarer Gris havde dansk svineproduktion stået et skidt sted i dag”. Men hænger det virkelig sådan sammen i virkeligheden?

Det er jeg kommet meget i tvivl om, efter jeg den 7. marts 2023 deltog i VKST Landbrugsrådgivnings årsmøde for svineproducenter. Her fremlagde sektordirektør Christian Fink Hansen på vegne af bestyrelsen for Landbrug og Fødevarer Gris (LFG) deres politiske arbejde.

Han indledte med at fortælle, at det eneste medarbejderne tænker på hver dag, når de går på arbejde, er hvordan de bedst muligt kan hjælpe os svineproducenter. Men herefter blev det så noget kritisabelt efter min mening.

Der blev fremlagt tal for Danish-kontrollen opgjort på chr-nummer, hvilket vi i Danske Svineproducenter i snart flere år har gjort LFG opmærksom på er en forkert måde at fremlægge vores tal på. Grunden til at det ikke giver et retvisende billede, når man opgør kontrol-tallene på chr numre, er at der er en kæmpe spredning på hvor mange dyr, vi har pr. chr nummer.

Hvis vi regner på, hvor mange dyr der er fundet fejl ved set i forhold til de kontrollerede dyr og ikke i forhold til chr-numre, så snakker vi altså få promiller. Men denne sandhed ønsker de ”valgte” i LFG åbenbart ikke at kommunikere ud til os svineproducenter og vores dygtige medarbejdere.  Derimod vælger de på mødet at give alle i salen en opsang med beskeden om, at vi skal gøre det bedre, og det ikke er acceptable tal. I stedet for at vise de rigtige tal, som vi ved, de ligger inde med.  Nemlig tal, hvor der skelnes mellem administrative fejl og dyrvelfærdsmæssige fejl.

LFG ønsker, at vi svineproducenter skal forbedre os, så vi kan komme 1 eller 2 promille ned, men til hvilken nytte? Når vi har med dyr at gøre og det hver gang er en vurderingssag i forhold til det enkelte dyr, vil vi aldrig kunne komme ned på nul. Det bliver LFG nød til at indse.

Da jeg spurgte ind til, hvorfor de ikke har valgt at fremlægge de rigtige tal, var svaret, at så var det lige pludselig ikke sammenligneligt med Fødevarestyrelsens kontrolrapporter, da deres rapporter kun bliver opgjort på chr-numre og ikke skeler til, hvad der er administrative fejl og dyrevelfærdsmæssige fejl. Hvilket vi selvfølgelig heller ikke i vores branche kan acceptere.

Men for mig er det helt store problem, at vores egen påståede ”interesseorganisation” ikke tør sige nej og fortælle omverdenen, hvordan vi faktisk mener, tallene skal fremlægges. De vælger i stedet for at løbe myndighedernes ærinde.

Hvis vi i branchen ikke selv tør gøre noget, så sker der aldrig noget. Vi kan nemlig vise tallene, så man kan se, hvad der er administrative fejl og hvad der er dyrevelfærdsmæssige fejl. Alt sammen kan vi holde op imod, hvor mange dyr der er på chr-nummeret. På den måde kan vi lige pludselig vise det helt rigtige billede. Det er noget, vi som producenter, vores medarbejdere og omverdenen vil kunne forstå.