Danske Svineproducenter og Landbrug & Fødevarer Svineproduktion har indgået en foreløbig aftale om betalingsmodellen for vask ved grænsen.

 

For at sikre, at alle svinetransporter bliver vasket ved grænsen har Danske Svineproducenter accepteret delvis brugerbetaling for vask af transportbiler ved grænsen for nu. Det sker efter flere ugers diskussioner i pressen om, hvorvidt delvis brugerbetaling er en holdbar løsning.
– I situationen, vi står i nu, hvor afrikansk svinepest rykker tættere og tættere på, har vi mere end nogensinde brug for at gøre, hvad vi kan for at tage vores forholdsregler for at holde det ude af Danmark. Derfor har vi efter en dialog med Landbrug & Fødevarer Svineproduktion indtil videre accepteret delvis brugerbetaling, siger Torben Hauskov, som er formand for Danske Svineproducenter.
Torben Hauskov anbefaler derfor nu svineproducenter, som eksporterer svin, at betale regningerne for grænsevask.

Godt nyt for alle svineproducenter
Aftalen mellem de to parter løber frem til 31. december 2018. Der er nu nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra begge parter, som arbejder på at finde en fremtidig model for, hvordan modellen skal se ud fremadrettet.
– Det er godt nyt, at vi nu er kommet til enighed. Selvom det ganske vist kun er en foreløbig aftale, betyder det her og nu, at vi sammen kan tage et vigtigt skridt for at sikre den danske svinesundhed, siger Erik Larsen, som er formand for Landbrug & Fødevarer Svineproduktion.
Aftalen om delvis brugerbetaling betyder, at de eksporterende svineproducenter betaler 62 øre per eksporteret svin, hvilket svarer til 50 procent af den faktiske udgift. De resterende 50 procent bliver finansieret af genafgifter i 2018.

 

Ved yderligere info kontakt:
Torben Hauskov, Formand for Landsforeningen af Danske Svineproducenter, Tlf.: 61 54 01 01
Erik Larsen, Formand for Landbrug & Fødevarer Svineproduktion, Tlf.: 40 92 67 30