– Jeg er hele tiden gået efter indflydelse. Jeg vil gerne påvirke tingene. Det er derfor, jeg har valgt at gå ind i Landsforeningens arbejde, fortalte Jeppe Bloch Nielsen til Svineproducenten umiddelbart efter han blev valgt som formand for Danske Svineproducenter i juni 2021.
Jeppe Bloch Nielsen, der første gang blev valgt til bestyrelsen i januar 2019, forklarer, at hans syn på tingene ikke har ændret sig synderligt under de to år, han har siddet til Landsforeningens bestyrelse:
– Jeg ser det fortsat som en meget vigtig opgave for Landsforeningen at styre Landbrug & Fødevarer Svineproduktion (LFS) i den rigtige retning, siger Jeppe Bloch Nielsen.
– Danske svineproducenter betaler allerede LFS for et stykke fagligt og politisk arbejde, som Landsforeningen derfor ikke skal udføre, men i stedet sørge for at holde LFS til ilden, argumenterer han.

Den rigtige retning
– Jeg synes Landsforeningen er gået i den helt rigtige retning, da den valgte at træde ud af LFS’ bestyrelse i 2016, ligesom det var det helt rigtige med stilskiftet ”Tilbage til rødderne”–linjen, som blev indført med formandsskiftet i 2018.
– Jeg oplever det som helt tydeligt, at der bliver lyttet mere til Landsforeningen end førhen. Vi har fået større indflydelse ved at bruge vores skarpe og selvstændige stemme, og den retning skal vi helt klart fortsætte. Det vil jeg fortsat gøre mit for at være garant for, fastslår Jeppe Bloch Nielsen.
I tråd med det ligger det den nye formand på sinde at advare mod det, han kalder virksomhedsvældet.

Ulige magtforhold
– I Landsforeningen taler vi producenternes sag og kun producenternes sag. Set i det lys er det en af vores fornemste opgaver at bekæmpe de ulige magtforhold mellem de store andelsvirksomheder og producenterne, mener Jeppe Bloch Nielsen.
Hans bekymring for virksomhedsvældet gælder både andelsvirksomhedernes topstyring af Landbrug & Fødevarer samt det ulige magtforhold, der nemt opstår mellem David og Goliat – dvs. mellem de enkelte andelsvirksomheder og de enkelte producenter, som det også er beskrevet i lederen i Svineproducenten.

Ung svineproducent
Jeppe Bloch Nielsen blev svineproducent som 21-årig, da han købte Vigård ved Vejen.
Vigård er i dag en del af det familieejede driftsfællesskab Hjarup Vestergård ApS, der omfatter både søer, smågrise og slagtesvin. Driftsfællesskabet omfatter cirka 1.800 søer og 600 hektar samt en årlig produktion på 35.000 smågrise og 30.000 slagtesvin.

Du kan læse meget mere om Jeppe Bloch Nielsen og hans rolle som Landsforeningens formand i fx Hyo: ”Der står gris på alt, hvad vi gør”  og i Agriwatch: ”Vi burde være mange flere, der havde lyst til at stille os op på ølkassen”. .