Pressemeddelelse

– Det er vigtigt for os, at dyrevelfærden hos de grise, der transporteres både inden- og udenlands, er i orden.
Det siger Kim Heiselberg, der er formand i Landsforeningen af Danske Svineproducenter
– Husk på, det er vores grise, som vi har gået og passet og plejet. Derfor vil vi naturligvis ikke risikere, at de lider nogen som helst overlast på deres rejse til hverken slagteri eller til en anden svineproducent i ind- eller udland, siger Danske Svineproducenters formand.
På den anden side mener Kim Heiselberg, at fødevareminister Mogens Jensen forsøger at sparke en åben dør ind, når han melder ud, at han vil øge kontrollen og lave flere regler for smågrisenes rejse sydpå.

Friske grise rejser sydpå
– Husk på, at vores grise rejser sydpå under ordnede og kontrollerede forhold, der overholder EU’s love og regler. Men den allerstørste garanti for, at grisene har haft det godt på rejsen, er, at vores kunder modtager vores sunde og gode grise med glæde og tilfredshed. Det er den allerbedste indikator for, at forholdene har været i orden på turen.
– Hvis ikke grisene mødte så friske og uskadte frem, som vi får meldinger om, ville vores kunder naturligvis ikke betale for dem. Vi ville heller ikke opleve den stigende efterspørgsel, som vi gør, pointerer Danske Svineproducenters formand.

Ordentlige forhold
Kim Heiselberg konstaterer, at Dyrenes Beskyttelse forsøger at problematisere, at flere hundrede smågrise rejser sammen sydpå i en lastbil. En rejse, der varer et døgns tid.
– Men det er der absolut ikke noget i vejen med, hvis forholdene er i orden, og det er de, fastslår Kim Heiselberg.
Dyrenes Beskyttelse vil have faste, ensrettede regler for, hvor meget plads grisene skal have, og hvor højt til loftet, der skal være.
– Det kan vi da kun bakke op om, så længe kravene ikke er baseret på følelser, men på forskning, og så længe transporterhvervet har nok tid til omstille sine køretøjer, hvis det bliver konsekvensen af eventuelle nye regler, supplerer Per Bardrum, der er direktør i Danske Svineproducenter.

Rimelige regler, tak
– Det nytter jo ikke noget at indføre krav med så kort varsel, at det rent praktisk umuliggør transport af grise, og at de i stedet ”brænder inde” på gårdene og i sidste konsekvens må aflives. Det er et scenarie, som ingen kan være tjent med, påpeger formand og direktør i Danske Svineproducenter samstemmende.
Derfor er det med tilfredshed, at Danske Svineproducenter konstaterer, at Fødevarestyrelsen (FVST) har udskudt et forslag om nye højdekrav, indtil der er helt styr på dokumentationen bag eventuelt nye krav samt en acceptabel omstillingsperiode for vognmændene.
Til gengæld er det med undring, at Danske Svineproducenter erfarer, at fødevareminister Mogens Jensen ikke blot ønsker at fortsætte den øgede kontrol af grisetransporter, som blev indført i 2018 og endda udvide den med en ekstra indsats.

EU’s regler skal overholdes
– En evaluering af Fødevarestyrelsens kontrol af grisetransporter viser, at der er færre sanktioner og vejledninger end tidligere. Derfor mener vi, at fødevareministerens ønske om at øge kontrollen yderligere hviler på et for løst grundlag.
– Naturligvis skal alle regler overholdes. Det har alle interesse i. Men det er uacceptabelt, hvis fødevareministeren vil fortsætte en unødvendig ekstrakontrol, som danske myndigheder kræver, at svineproducenterne, i strid med EU’s regler, skal betale for.
Det paradoksale er i den forbindelse, at den øgede kontrol, som den forrige regering indførte i 2019, udelukkende var et resultat af, at Fødevarestyrelsen ikke havde gjort sit arbejde ordentligt i en årrække op til. Det afslørede DR tilbage i august 2018.

Svigt i Fødevarestyrelsen
Daværende formand i Danske Svineproducenter, Torben Hauskov, var rystet over, at den statslige administration i årevis undlod at gribe ind til trods for, at der blev fundet overtrædelser i transporter af grise. Blandt andet, at Fødevarestyrelsen i 2015-2016 dels opgav at sanktionere i hundredvis af sager samt opgav at kontrollere i endnu hundredvis af de såkaldte logbøger og returlogbøger.
”Vi ved naturligvis ikke, om overtrædelserne har haft nogen reel betydning for grisenes velfærd. Men det falder os for brystet, at vi går og passer vores dyr efter bedste evne og i god tro sender dem afsted med en transportør, idet vi ved, at staten kontrollerer, at alt er i orden, og så viser det sig, at staten er løbet fra sit ansvar”, sagde daværende formand for Danske Svineproducenter, Torben Hauskov, tilbage i august 2018.

Staten belønner styrelse for pligtforsømmelse
I tråd med DR’s afsløringer i 2018 bemærkede Rigsrevisionen i en rapport tidligere på året, at FVST’s kontrol tidligere havde været utilstrækkelig. Ergo var det desværre falsk tryghed, når danske svineproducenter i årevis havde FVST’s garanti for, at alt blev kontrolleret som det skulle, og at de derfor med ro i sindet sendte deres grise på rejse syd på.
– Det pudsige i hele denne sag er imidlertid, at politikerne, i stedet for at give Fødevarestyrelsen en næse for sine forsømmelser, i 2019 valgte at ”belønne” styrelsen ved at afsætte flere penge til en mere intensiv kontrol af dyretransporterne. Det er penge, som staten opkræver hos svineproducenterne, som ellers var dem, som allerede én gang havde betalt staten for en kontrol, som viste sig at være blålys, påpeger Per Bardrum, der er direktør i Landsforeningen af Danske Svineproducenter.
I forbindelse med fødevareministerens nye initiativ til nye forhandlinger om den fremadrettede kontrol af grisetransporter ønsker Danske Svineproducenter at bidrage med input til disse forhandlinger med vedlagte forslag til den fremtidige kontrol af grisetransporter, som er sendt til fødevareministeren og medlemmer af Miljø- og fødevareudvalget den 22. juni 2020.

For yderligere kommentarer kontakt
formand for Danske Svineproducenter, Kim Heiselberg, tlf. 4078 7274
direktør for Danske Svineproducenter, Per Bardrum, tlf. 4037 2656