Direktør Hans Aarestrup fra Bæredygtigt Landbrug skal i en periode også fungere som direktør for Danske Svineproducenter

Danske Svineproducenters bestyrelse valgte torsdag at afslutte samarbejdet med direktør Nicolaj Nørgaard. Det betyder, at Nicolaj Nørgaard har haft sidste arbejdsdag hos Danske Svineproducenter – og at direktøren for Bæredygtigt Landbrug, Hans Aarestrup, nu også fungerer som midlertidig direktør for netop svineproducenterne.

– Uanset at alle har haft de bedste intentioner, var det ikke en holdbar situation, at Nicolaj fortsatte som direktør i opsigelsesperioden. Der er løbende aftaler, som skal indgås på mange områder, hvor der kan være interessekonflikter mellem Danske Svineproducenter og Nicolajs fremtidige arbejdsgiver Danish Crown, fortæller svineproducenternes formand Torben Hauskov. – Nicolaj vil i den kommende periode medvirke positivt til at overdrage igangværende aktiviteter til den nye direktør.

Danske Svineproducenter har derfor rettet henvendelse til Bæredygtigt Landbrug for at høre, om man kan få lov at trække på foreningens tidligere direktør Hans Aarestrup, som nu er direktør i Bæredygtigt Landbrug. Det skal ske i en midlertidig periode, til man selv får en ny ledelse på plads.

– Det var oplagt at spørge, om Hans kunne give en hånd med. Han kender foreningen bedre end de fleste, han kender medarbejderne og halvdelen af bestyrelsen, siger Torben Hauskov.

– Hans rutine og netværk kan være med til at give os det fornødne tid og rum, så vi kan få ansat den rigtige ledelse, tilføjer formanden.

Flemming Fuglede Jørgensen, formand for Bæredygtigt Landbrug, siger:

– Da vi startede vores forening, var Danske Svineproducenter meget hjælpsomme, så det er kun naturligt, at vi tilbyder at give en hånd med, når det kniber. I Bæredygtigt Landbrugs bestyrelse er vi enige om, at vi har en fin arbejdsdeling med de andre producentforeninger.

– Vi snakker ikke ”grise-politik” i BL. Vi har rigeligt at se til med de emner, vi tager os af. Derfor er vi også interesseret i at der findes en selvstændig forening, der hedder Danske Svineproducenter, og som er stærk og velfungerende. Når de spørger, om de må låne vores direktør et par dage om ugen i en kortere periode, så siger vi ja, fordi vi ved, det er det bedste for de danske landmænd på lang sigt, lyder det fra Flemming Fuglede.

Hans Aarestrup forklarer, at både dygtige medarbejdere og engagerede bestyrelser i BL og LaDS er grunden til, at han tør takke ja til udfordringen:

– Jeg var ikke i tvivl om, at jeg skulle sige ja, selv om jeg godt ved, at der ikke er timer nok i døgnet til at bestride begge job 100 %. Men jeg er heller ikke blind for, at der ikke er andre, der har de samme forudsætninger for at hjælpe til hos svineproducenterne i en kort periode. Det er ikke spor anderledes, end hvis man skal have en weekendafløser til besætningen. Det er en fordel at få en, som ved, hvor alle kontakterne sidder, siger direktøren.

Hans  Aarestrup kan  kontaktes på telefon 22223611