Pressemeddelelse
– Det virker som om Hatting tror, de bare kan blive ved med at sende ublu regninger over til svineproducenterne. Det er på tide, at de stikker fingeren i jorden og begynder at huske på, hvor de selv kommer fra.
Sådan lyder det fra Danske Svineproducenters formand, Kim Heiselberg. Han reagerer på, at Hatting A/S’ seneste udmelding om, at svineproducenterne med øjeblikkelig virkning skal betale en afgift på 2 kroner pr. sæddose, hvis de selv ønsker at bestemme, hvilken type sæd de vil have.
Afgiften på de 2 kroner opkræves ikke, hvis man er villig til at se igennem fingre med, om man får sæd fra orner, der ikke er vaccinerede mod PRRS eller fra orner, der er vaccineret mod PRRS. Der er imidlertid en afgørende forskel imellem de to typer sæd, idet de ikke-vaccinerede orner naturligvis er PRRS-frie fra ”naturens hånd” og ikke pga. en vaccine.

Rettidig omhu pålægges ublu afgift
Hvis man derimod udviser rettidig omhu i drift af sin besætning og udelukkende ønsker sæd den ene af de to typer orner, så bliver man opkrævet afgiften på de to kroner. Og her ville det være oplagt at vælge sæden fra de ikke-vaccinerede orner.
– Her i Danske Svineproducenter er det vores klare holdning, at Hatting selv må bære ekstraomkostningen, mens vi venter på, at Hatting udelukkende tilbyder sæd fra PRRS-fri orner, hvilket naturligvis vil være det eneste rigtige, supplerer Per Bardrum, der er direktør for Danske Svineproducenter.
Han forklarer, at det lumske ved at få sæd fra PRRS-vaccinerede orner er, at man ikke med sikkerhed kan vide, om en positiv PCR-test for PRRS skyldes virus eller vaccinen. Ydermere kan der i sjældne tilfælde ske udskillelse af vaccinevirus til sæden, som kan smitte ens søer, hvis der bliver anvendt en levende vaccine. Det anser han for at være en lille men unødvendig risiko at løbe.
– Selvom risikoen er lille, er det altså en unødvendig usikkerhed at anvende sæd fra PRRS-vaccinerede orner. Desuden det naturligvis det eneste rigtige, at alle ornestationer leverer den ypperste vare  garanteret PRRS-fri sæd – og det indebærer, at alle ornestationer bør være PRRS-frie.
– Mens vi venter på, at Hatting får omlagt alle sine ornestationer til PRRS-fri drift, er det vores klare holdning, at Hatting naturligvis selv må betale for den ekstraomkostning, det er at køre to forskellige driftssystemer på deres ornestationer.
Kim Heiselberg og Per Bardrum lægger ikke skjul på, at de anser det for uartigt, når Hatting A/S forsøger at lægge en så urimelig omkostning over på svineproducenterne.
– Danish Agro, der ejer Hatting, er ejet af danske landmænd, og Hatting A/S, der i sin tid blev etableret af fremadsynende svineproducenter, har åbenbart glemt sit ophav. I hvert fald ser det ud som om, de har mistet respekten for deres stiftere og ejere, lyder det samstemmende fra svineproducenternes formand og direktør.
De bemærker, at Landsforeningen af Danske Svineproducenter siden sensommeren har været igennem en tid, hvor Hatting A/S har udvist en utrolig arrogance og mangel på imødekommenhed over for de svineproducenter, der har lidt milliontab som følge af smitte med PRRS via sæd fra Hattings ornestation Horsens.
– Så selvom vi nok er skuffede over Hattings seneste manøvre med at skubbe flere udgifter over på svineproducenterne, er vi desværre ikke forbavsede, siger Kim Heiselberg.
For yderligere kommentarer kontakt
formand for Danske Svineproducenter, Kim Heiselberg, tlf. 4078 7274
direktør for Danske Svineproducenter, Per Bardrum, tlf. 4037 2656