Debatindlæg af Danske Svineproducenter, Danske Mælkeproducenter og Bæredygtigt Landbrug, bragt i Avisen Danmark den 4. juli 2018

Det ser rigtig skidt ud for danske landmænd. De kæmper lige nu med den værste tørke i 20 år, og det får konsekvenser på både kort og længere sigt.

Tørkens direkte konsekvenser er, at udbytterne på markerne falder, og for planteavlerne giver det et stort hul i kassen. Konsekvenserne for husdyrproducenterne er mindre halm og foder. Det gælder både mælkeproducenter og svineproducenter, som derfor skal ud og købe ekstra foder i et marked, hvor der er rift om varerne, hvilket betyder, at priserne stiger, og det har husdyrproducenterne ganske enkelt ikke råd til.

Det skyldes, at danske landmænd ikke har noget at stå imod med, eftersom afregningen af både mælk og kød har været ringe længe, og der er ikke udsigt til en bedring. Tvært imod. Lige nu er verdensmarkedet mættet af svinekød, og alle slagterier kæmper mod alle på verdensmarkedet for afsætningen af deres kød, og det kan mærkes hos de danske svineproducenter, hvor afregningen af kødet ikke kan dække omkostningerne ved produktionen. Det samme gælder mælken, som er afregnet ekstremt dårligt siden nytår.

Nu kan man jo sige, at det formentlig ikke er så meget anderledes for de danske landmænd, end det er for landmænd uden for landets grænser. Men spørgsmålet er, om vi her i landet formår at udnytte de potentielle fordele, som dansk landbrug har via sin andelsstruktur, eller vi lader den chance passere og lader danske landmænd kæmpe deres egen nådesløse kamp for overlevelse i blodig konkurrence mod kollegaer i udlandet. Derfor kommer vi her med en samlet opfordring til vores andelsvirksomheder om at stå sammen med ejerne, de danske landmænd, og genskabe den dynamik, der skal til for at honorere et moderne, dansk landbrug.

Der er i dansk landbrug skabt en unik organisationsstruktur ved at samle alle under én hat i Landbrug & Fødevarer. Nu skal formandskabet vise, at de kan og vil udnytte fordelen ved at stå sammen. Vi forventer, at der indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde i Virksomhedsbestyrelsen. Landbrugets top skal vise, at pamperi ikke forekommer. Vores branche skal sammen sikre den maksimale opbakning til primærproducenterne. Alle lommer skal endevendes, og der, hvor der findes midler, skal de sendes ud til landmændene, som i den grad trænger. Alt andet vil være skuffende og uacceptabelt.

Oplevelsen af, at andelsselskabet ikke gør noget for at agere i markedet og blot behandler leverancer fra andelshavere, sælger bedst muligt og sender provenuet retur som afregningspris uden øje for den nødvendige eller omkostningsdækkende pris må gøres til skamme. I et integreret produktionsapparat ville produktionen indrettes efter efterspørgslen – andelsselskabet hæmmer i denne situation feedback fra markedet.

Der er stor ekspansionsiver i andelsselskaberne. I mange situationer går de langt uden for deres kernekompetencer. Det er svært at afgøre, om ekspansion er nødvendig, som udviklingen har været, men ekspansion må ikke dække over utilstrækkelig intern effektivitet. I andelsselskaberne har man altid haft adgang til billig finansiering, og det har sommetider vist sig som en farlig og dyr cocktail, når den blandes med topledelsens erobringstrang.

I  krisetider bliver det mere klart, at vi har et på papiret velfungerende demokrati omend meget indirekte med kredse, regioner, lande, repræsentantskab – bestyrelse -direktion. I praksis går ingen ændringer igennem nedefra, alle kommer fra direktionen og godkendes (eller afvises) i et direktionspåvirket repræsentantskab, som ikke engang har sit eget sekretariat og dermed er prisgivet direktionens informationer.

Vores opfordring går på, at andelsselskaberne sætter deres opkøbsiver i udlandet på pause. Der er opsparet mange værdier i andelsselskaberne, og nu i en tid, hvor primærlandbruget bløder, må det være tid til at få de penge ud at arbejde hos de danske landmænd. Husk, at det er de danske landmænd, som er hele forudsætningen for andelsselskabernes eksistens.

Vi tror også på, at hvis hele landbruget står sammen, så vil vi også møde større hjælpsomhed og lydhørhed fra både finansieringsinstitutter og fra regeringens side.

Yderligere oplysninger:
Torben Hauskov, Danske Svineproducenter, mobil 61540101
Kjartan Poulsen, Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter, mobil 21288899
Flemming Fuglede Jørgensen, Bæredygtigt Landbrug, mobil 20300003