Pressemeddelelse
– Vi er rystede over statens blodbad.

– Lige nu oplever vores medlemmer, hvordan vores sunde og raske grise, vi omsorgsfuldt har gået og passet på i et par måneder, siden de blev født, bliver slået ihjel, når de bliver læsset af lastbilen ved en samlestald. I mange tilfælde blot på grund af en mindre skramme, siger Ulrik Volsgaard, der er konstitueret formand for Danske Svineproducenter.

Ulrik Volsgaard påpeger, at det ikke kun er noget, der sker med statens velsignelse.

– Det sker endda på statens ordre, men det er helt ude i hampen, og det ryster os.

Ulrik Volsgaard henviser til den nultolerance for transportegnethed, som miljø og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen har indført fra årsskiftet for grise, der sendes til eksport. Det er en nultolerance, som betyder, at de dyrlæger, som kontrollerer de sunde og raske danske smågrise, får til opgave at frasortere og dødsdømme grise, der blot har den mindste skramme eller har tabt et øremærke.

Officielt har de danske myndigheder ikke lavet nye regler for bedømmelse af transportegnethed, men alligevel er der blevet strammet op og indført en nultolerance, der specifikt gælder grise til eksport, og det er på alle måder helt urimeligt, mener Ulrik Volsgaard.

Han understreger, at dyrene naturligvis skal aflives i de få tilfælde, hvor kontrollanterne finder dyr med graverende skavanker, der truer deres velfærd – akkurat som det tidligere har været praksis. Men det er bare ikke det, der er sker lige nu. Det er langt, langt værre.

– Dels går den nyindførte nultolerance langt ud over, hvad der forlanges ifølge både danske og EU-regler for transportegnethed, og dels er det helt slet ikke i orden, hverken menneskeligt eller dyreetisk.

– Psykisk gør det noget ved de mennesker, som på statens ordre bliver sat til at slå raske dyr ihjel, og psykisk og økonomisk går ud over den landmand, som ved, han har sendt raske dyr afsted og så alligevel får at vide, at de er blevet slået ihjel. Som en ekstra straf får han endda en anmærkning, indskærpelse eller måske endda en politianmeldelse. Det er helt urimeligt.

– Men især dyreetisk er det her slet ikke i orden, fastslår Ulrik Volsgaard, som sammenligner statens nedslagtning af sunde grise som et både urimeligt og unødvendigt blodbad.

– Det er ikke noget, vi stiltiende kan blive ved med at se på, og derfor tager vi nu bladet fra munden, siger Ulrik Volsgaard på vegne af svineproducenterne.

I første omgang har Danske Svineproducenter via advokat Hans Sønderby Christensen sendt en klage til fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen, men derudover opfordrer Ulrik Volsgaard til, at fødevareministeren tager ud til en af de danske samlestalde for ved selvsyn at se, hvad det er, han har sat i værk.

– Ja, hele fødevareudvalget er velkomment, tilføjer han.

– Jeg synes, ministeren og de andre politikere bør se de grise, som ministeren har bedt om at få slået ihjel, lyder opfordringen fra den konstituerede formand.

– Jeg tror ikke fødevareministeren eller de andre politikere er klar over, at det etisk og velfærdsmæssigt slet ikke er i orden, det der foregår her.

Han tilføjer, at han ydermere anser det for at være miljømæssigt forkert samt spild af ressourcer og gode fødevarer, at sunde og raske dyr skal gå til destruktion i stedet for at blive til en dejlig flæskesteg.


Advokat Hans Sønderby Christensens henvendelse til fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen samt EU’s guidelines for transportegnethed kan ses her
.

For yderligere oplysninger kontakt:
Danske Svineproducenters direktør Per Bardrum, tlf. 4037 2656
Konstitueret formand Ulrik Volsgaard, tlf. 2161 8983 (foto vedlagt til fri afbenyttelse)
Bestyrelsesmedlem Simon Høj, tlf. 3028 6611