Læserbrev af Per Bardrum, direktør for Danske Svineproducenter, bragt i Politiken den 29. juli 2020.
I Politiken den 29. juni udbreder OUH-professor Hans Jørn Kolmos sig om, at grise – som beviseligt ikke kan smittes med COVID-19 – skulle kunne være grunden til smitte af danske mink og tyske slagteriarbejdere med COVID-19. Så fagligt useriøse teorier er ikke en professortitel værdig.
Det store udbrud af COVID-19 blandt tyske slagteriarbejdere genfindes heldigvis ikke i samme omfang andre steder, og hvorfor ikke? Fordi arbejds-, bolig- og ansættelsesforhold er markant ringere i Tyskland end i andre lande. Tyske slagteriarbejdere bor typisk tæt sammen i større grupper under relativt simple forhold, og som mikrobiolog burde Kolmos mere end nogen vide, at det alt andet lige øger risikoen for smitte inkl. COVID-19.
Forskere har vist, at grise – i modsætning til fx mink, fritter, katter og hunde – er uimodtagelige over for smitte med COVID-19. Derfor er det velunderbygget, når Jan Dahl, L&F, ekspert i veterinære forhold, i Politiken 5. juli  tilbageviser Kolmos’ teori.
Vi vil opfordre Kolmos til at udvise større professionalisme ved at koncentrere sig om sit eget felt – human mikrobiologi – og i højere grad konsultere veterinære eksperter, inden han igen gør sig klog på veterinære forhold, som er andres fagområde.
Professoren kalder Jan Dahls faglige tilbagevisning af den nævnte konspirationsteori for røgslør. Det er urimeligt. Og som bekendt bør man ikke kaste med sten, når man bor i glashus.
Må vi minde om, at der netop på professorens arbejdsplads er en lang historik med problemer inden for netop professorens felt – mikrobiologi. I pressen er hospitalet endda tidligere udråbt som Syddanmarks mest beskidte hospital.
Vi vil opfordre Hr. Kolmos til at koncentrere sig om at redde mennesker på sin egen arbejdsplads i stedet for at bruge tid på udvikling af useriøse konspirationsteorier i et forsøg på at hænge andre erhvervsgrene ud.