Mistanke om PRRS?

Nogle besætninger er smittet med PRRS fra Hatting Horsens.

Vi forsøger at samle informationer sammen, da danske svineproducenter har en fælles interesse i denne meget uheldige situation.

Medlem eller ej: Hvis din besætning er blevet smittet med Hatting-varianten, hører vi meget gerne fra dig.

Skriv til direktør Per Bardrum på email peb@danskesvineproducenter.dk