Pressemeddelelse

Landsforeningen af Danske Svineproducenter oplever massiv opbakning fra leverandører til en sag mod Tican.

Omkring 80 leverandører bakker indtil videre op omkring en retssag mod Tican. Det svarer til omkring en million grise eller omkring en fjerdedel af de grise, som Tican slagter i dag. Og der melder sig stadig flere svineproducenter under fanerne.

Det er længe siden, der har været holdt et så dramatisk møde i landbrugskredse, som Tican holdt for sine leverandører i MCH Kongrescenter Herning i går. Det blev hurtigt klart, at Ticans ejer, det tyske slagteri Tönnies, ikke stod til at rokke i forhold til at udbetale den efterbetaling, som svineproducenterne mener, de er blevet lovet.

Da det stod klart for de fremmødte svineproducenter, at Tican/Tönnies ikke stod til at rokke, sluttede mødet med, at Landsforeningens formand Jeppe Bloch Nielsen inviterede alle interesserede leverandører til et møde i et andet lokale i kongrescentret for at drøfte en fælles indsats. Hovedparten af leverandørerne på mødet valgte derfor at lade den gratis aftensmad stå, og udvandrede i stedet sammen med Landsforeningens formand til et andet lokale i kongrescentret.

Og der blev hurtigt stuvende fyldt i det lokale i MCH Kongrescenter Herning, som Landsforeningen af Danske Svineproducenter havde lejet i tilfælde af, at Tican ikke kom med de nødvendige indrømmelser. De 50 stole slog ikke til, og producenterne sad derfor i vindueskarme og stod skulder ved skulder langs murene.

– Det sidste ord er ikke sagt i denne sag, understreger Jeppe Bloch Nielsen.

– Vi er opfordret af medlemmer til at køre en retssag, og vi har massiv opbakning. Nu får vi vores advokat til at udarbejde en Legal opinion, der skal vurdere vores muligheder for at vinde en sag mod Tican, uddyber han.

Jeppe Bloch Nielsen opfordrer alle leverandører til Tican til at sende en e-mail til landsforeningens direktør Per Bardrum, peb@danskesvineproducenter.dk, hvis de ønsker at bakke op om retssagen.

– Sammen står vi stærkest, pointerer han.

For yderligere kommentarer kontakt
formand for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen, tlf. 2427 6889