Pressemeddelelse


Danske Svineproducenter er brandærgerlige over, at LFS skrotter mulighed for en historisk enighed om fælles finansiering af vask til fordel for en løsning, der formentlig er ulovlig, idet det svarer til en eksporttold på smågrise.

– Den ekstra sikkerhedsvask af rene transportbiler ved den danske grænse er en fælles beslutning i den danske svinebranche. Derfor må det også være en fælles opgave for alle danske svineproducenter at betale for den ekstra vask.

– Det har hele tiden været vores holdning i Landsforeningen af Danske Svineproducenter, og sådan er det stadig, siger foreningens formand, Torben Hauskov.

Dermed understreger han, at da Landsforeningen i maj måned i år midlertidigt accepterede Landbrug & Fødevarer Svineproduktions (LFS) finansieringsmodel for grænsevasken – 50 procent via Genafgifter fra DanBred og 50 procent via brugerbetaling – havde Landsforeningen sat streg under midlertidig.

– Denne midlertidige accept var udelukkende for at sikre, at alle svinetransportbiler fik den ekstra sikkerhedsvask ved grænsen, som hele branchen er enige om er nødvendig i en tid, hvor blandt andet afrikansk svinepest truer hele vores erhverv, forklarer han.
Blot et skridt på vejen
Et andet formål med den midlertidige accept var at skabe arbejdsro til at få lavet en mere langsigtet finansieringsmodel, hvor alle danske grise, uanset genetisk ophav, bidrager lige meget.

Torben Hauskov fortæller, at det ikke er nogen hemmelighed, at det var ambitiøst, nogle vil måske endda sige næsten dumdristigt, da Landsforeningen efter aftale med LFS lovede at sætte sig for bordenden og påtage sig arbejdet med at finde en langsigtet løsning, som alle avlsselskaber kunne stå inde for. For netop en aftale med alle aktive avlsselskaber i Danmark blev hurtigt den indlysende forudsætning for, at alle grise uanset genetik kom til at bidrage lige meget til finansiering af grænsevasken.

– Men hvo intet vover, intet vinder, siger Torben Hauskov, der forklarer, at det faktisk lykkedes Landsforeningen at få opbakning fra samtlige avlsselskaber, der opererer i Danmark.
Storsind hele vejen rundt
– Trods den opsplitning og dårlige stemning, vi har oplevet i avlerkredse de seneste par år, har alle uanset avlsselskab været enige om, hvor vitalt det er for hele branchen at få vasket de biler, og derfor var alle villige til at give hinanden håndslag på den løsning, som alle kunne stå inde for.

Det viste sig, at samtlige af dem – i den gode sags tjeneste – var indstillede på at se gennem fingre med konkurrence og fortidens spøgelser og række hinanden hånden for at finde en god løsning, som alle kunne sige god for.

– Summa summarum kunne Landsforeningen indstille en finansieringsmodel, der indebar ca. 20 kr. pr. so, opkrævet 100 procent via KS. En løsning, der ville betyde, at alle kom til at bidrage økonomisk til fællesskabets løsning uanset brug af genetik.

Det var en forudsætning for aftalens indgåelse, at der skulle være fuld gennemsigtighed, og at opkrævningerne skulle ske til en uafhængig instans uden for LFS. Derfor påtog Landsforeningen sig den tjans inklusive afregning med vaskehallerne efter regning.

– Vi havde ingen ambitioner i Landsforeningen om at være administratorer for en vaskeordning, men hvis det var det, der skulle til, for at aftalen kunne blive en realitet, så påtog vi os naturligvis gerne den opgave for fællesskabets skyld, tilføjer Torben Hauskov.
LFS kvitter historisk mulighed

Formand Torben Hauskov lægger ikke skjul på, at han er lidt stolt af, at det lykkedes Landsforeningen at være generator for en historisk mulighed for enighed blandt alle avlsselskaber om en betalingsmodel, som alle kan stå inde for. En model, der i fremtiden kunne bruges til andre fælles opgaver.

– Vi holdt møde med LFS fredag den 30. november, hvor vi fremlagde vores indstilling, og hvor LFS så meddelte os, at de ønskede en model med helt eller delvis brugerbetaling.

– Jeg er simpelthen så brandærgerlig over, at LFS vælger at fortsætte den nuværende ordning baseret på 50 procents brugerbetaling og resten finansieret via genafgifter fra Danbred.

– Men LFS ved naturligvis, det er en uholdbar løsning, og derfor har vi valgt at tage positivt imod en invitation til at fortsætte drøftelserne, hvor vi forudsætter, at hele værktøjskassen kommer i betragtning, pointerer Torben Hauskov.

 

For yderligere kommentarer kontakt
Formand for Danske Svineproducenter, Torben Hauskov, tlf. 6154 0101
Direktør for Danske Svineproducenter, Per Bardrum, tlf. 4037 2656