Udpluk af læserbrev af formand Kim Heiselberg i Jyllands-Posten søndag den 8. marts.

Vi ønsker alle, at flere grise blev slagtet i Danmark. Men vi må konstatere, at når det i årevis er gået den forkerte vej på den front, er det en konsekvens af en årrække med ringe økonomi i dansk slagtesvineproduktion. Det har skubbet grisene hen til andre steder i Europa, hvor der er bedre økonomi i slagtesvineproduktion.

I årevis har produktionen af slagtesvin i Danmark været hæmmet af strammere danske regler omkring miljø og dyrevelfærd end i andre EU-lande samt det faktum, at slagterierne ikke har været i stand til at give en pris, som var konkurrencedygtig i forhold til andre lande i EU.

Læserbrevet er en reaktion på et læserbrev af socialdemokratiets fødevarer ordfører Anders Kronborg i Jyllands-Posten den 3. marts med overskriften “Landbruget eksporterer arbejdspladser ud af landet”.

Kim Heiselbergs læserbrev kan læses i sin helhed her