I aftes besluttede politikkerne af de to tyske regeringspartier CDU og SPD at indgive et lovforslag til det tyske folketing (forbundsdagen) om fristforlængelse for stop af kastration uden bedøvelse.

Selvom det ikke er besluttet endnu, så er det dog nu højest sandsynligt, at tyske smågriseproducenter vil få en fristforlængelse på to år til at stoppe kastration uden bedøvelse.

Det næste skridt er, at regeringspartierne officielt skal vedtage at indgive lovforslaget om fristforlængelsen.
Efter tre høringer kan forbundsdagen vedtage fristforlængelsen, hvilket er meget sandsynligt, da regeringspartierne har flertallet i forbundsdagen. Forbundsrådet, delstaternes parlament i Tyskland, behøver ikke at vedtage fristforlængelsen. Det er således muligt, at fristforlængelsen vedtages inden deadline, den 31. december 2018.
Dårligt nyt for dansk eksport af smågrise

For den danske smågriseeksport er det en dårlig nyhed, for det betyder, at det tyske smågriseunderskud sandsynligvis ikke vil stige drastisk i begyndelsen af det nye år.

Imidlertid betyder det heller ikke, at underskuddet slet ikke vil stige i de kommende år. Tværtimod.
På grund af manglende investeringer er det sandsynligt, at den tyske smågriseproduktion alligevel vil falde løbende i de kommende år.

Vi kan imidlertid ikke længere regne med, at prispresset på smågrisemarkedet aftager pr. automatik, når vi når det nye år.