Som vi skrev i gårdsdagens ugefax (uge 12), så er diskussionen om, hvem der har ret til stambøger, og hvem, der ikke har ret til stambøger, helt sikkert ikke så sort/hvid, som Erik Larsen giver udtryk for i Landbrugsavisen.

Her kommer en opfølgning på det, vi skrev i går.
Vi søgte nemlig aktindsigt i afgørelsen, og den har vi fået i dag. Af den fremgår det, som vi forventede, at fundamentet for at afvise at udlevere stambøger ikke er til stede. Det kan alle ved selvsyn konstatere i Fødevareministeriets afgørelse.
Den afgørelse har L&F Svineproduktion indklaget til Miljø- og Fødevareankenævnet, hvor alle nu med tilbageholdt åndedræt må afvente afgørelsen efter en fire ugers høringsfrist.
Man siger tiden læger alle sår, men i sagen om Danavl virker det bare som om, at det hele desværre er så uigennemtænkt, at problemerne bare vokser sig større med tiden.
Erik Larsen siger i Landbrugsavisen, at det ikke kun handler om jura. Det handler om moral.
Men hvis det er rigtigt, så burde det jo være etisk råd der skulle afgøre sagen og ikke Miljø og Fødevareankenævnet, hvor L&F har indklaget ministeriets afgørelse.
Afgørelsen kan hentes her, så kan man jo hver især danne sig et indtryk. Du kan også nøjes med at læse uddraget fra afgørelsen herunder:
***
UDDRAG FRA 
”Afgørelse vedrørende stambogs- og registerføring af avlssvin samt udstedelse af afstamningscertifikater og stamtavler” á 19. marts 2018.
 
Sammenfatning og afgørelse
Anerkendelse som stambogs- og registerfører forudsætter overholdelse af en række pligter. Det fremgår af LFS’ oplysninger til sagen, at LFS ved udelukkelsen af visse dyr og deres avlere har lagt vægt på forhold, som ikke er i overensstemmelse med bekendtgørelsen og betingelserne for den officielle anerkendelse.
Der er sammenfattende tale om, for så vidt angår racerene avlssvin, at afvisning fra stambogsføring er sket i videre omfang end kravene i bekendtgørelsens bilag 4 kan berettige, ligesom der ikke udstedes stamtavler og afstamningscertifikater til dokumentation for, at dyrene er indført i stambogen.
Endvidere er der tale om, for så vidt angår hybridavlssvin, at afvisning fra registerføring er sket i videre omfang end kravene i bekendtgørelsens bilag 5 kan berettige, ligesom der ikke udstedes stamtavler og afstamningscertifikater til dokumentation for, at dyrene er indført i registret.
I medfør af § 63 i lov om hold af dyr påbyder Fødevarestyrelsen LFS
• straks at sikre, at alle avlssvin, som lever op til bekendtgørelsens bilag 4 eller 5, på begæring indføres i den relevante stambog eller i registret, jf. bekendtgørelsens §§ 6 og 11.
• straks at sikre, at avlere af stambogs- og registerførte avlssvin på begæring kan få udstedt stamtavler og afstamningscertifikater som dokumentation for, at deres dyr er indført i stambogen eller registret, jf. bekendtgørelsens §§ 7 og 12.
***
Dette skrev vi i ugefaxen i går (uge 12)
Jorden kalder Danbred
Man skal passe på med at være alt for bombastisk i sine udtalelser, når man står på et ikke alt for solidt fundament. Diskussionen om, hvem der har ret til stambøger, og hvem, der ikke har ret til stambøger, er helt sikkert ikke så sort/hvid, som Erik Larsen giver udtryk for i Landbrugsavisen. Der er ret klare regler for, hvad der skal til for, at man må føre stambøger for rene racer, og det vil være ret usædvanligt, hvis en virksomhed som Danbred kan tage patent på det. Og så er det for den sags skyld helt uinteressant, om man mener, det er rimeligt eller ej. Vi følger spændt slagets gang mellem de avlere, som efter at være blevet opsagt i det gamle Danavl, valgte at melde sig ind i Danbred og dem, der valgte at blive udenfor og lave deres eget.
Yderligere information, kontakt direktør Hans Aarestrup, tlf. 2222 3611 eller avlsordfører Mikael Bangsgaard Kristensen, tlf. 2145 4737