Status på udsigten til kastration uden bedøvelse i Tyskland

Kastration under fuld bedøvelse med Isofluran er det tyske landbrugsministeries favorit til at imødegå det kommende krav om kastration uden bedøvelse. På trods af, at vi anvender  lokalbedøvelse i Danmark, er status p.t., at Tyskland via QS-systemet vil acceptere smågrise, som er produceret under DANISH-ordningen


Af Markus Fiebelkorn

Også Tyskland nærmer sig fristen for kastration uden bedøvelse pr. 1. januar 2019, og p.t. er det urealistisk, at lokalbedøvelse bliver tilladt ligesom her i Danmark.

Hvis denne løsning også skal blive aktuel i Tyskland, så vil det kræve nedenstående tretrinsgodkendelse, oplyste Dr. Katharina Kluge fra det tyske landbrugsministerium redegjorde i en offentlig debat i sidste uge:

1.
For det første skal det undersøges, om lokalbedøvelse med fx med Procain eller Lidocain er smertefri. Hvis resultatet er, at metoden er smertefri, kan man går videre i processen. Hvis man finder ud af, at metoden ikke er smertefri, skal lovgivningen i Tyskland ændres. For i den nuværende version af den tyske dyrevelfærdslov står der, at kastrationen skal være smertefri for smågrisene. Hvis loven skal ændres, er det tvivlsomt, om man vil få det nødvendige politiske flertal for det.

2.
Derefter skal man undersøge, om der efterfølgende vil være rester af bedøvelsesmidlet i grisen. Undersøgelsen sættes først i gang, når forudsætningen for det første trin er på plads.

3.
Først når undersøgelsen fra trin to er afsluttet, kan man søge om tilladelse til godkendelse af bedøvelsespræparatet til behandling af smågrise.

Langvarig proces
Dr. Katharina Kluge forklarede, at ovennævnte proces i hvert fald vil tage mere end de to år, som den tyske frist for kastration uden bedøvelse måske når at blive forlænget med inden den nuværende frist udløb pr. 31. december 2018.

En så langstrakt proces betyder, at man formentlig ikke når at få en gangbar løsning, selv hvis man får den ønskende forlængelse. Faktisk har man ikke to år men kun maksimalt halvandet år til ovenstående proces, idet svineproducenterne også behøver minimum et halvt år til kurser i  lokalbedøvelse.

Derfor foretrækker det tyske landbrugsministerium fuld bedøvelse med Isofluran, altså samme metode, som man bruger i Schweiz. Ifølge Katharina Kluge er godkendelsen af Isofluran til behandling af smågrise på trapperne. Da kastrationen gennemføres under fuld bedøvelse, siger man, at den opfylder lovens krav om smertefrihed.

For tiden må kun dyrlæger anvende fuld bedøvelse i Tyskland. Katharina Kluge forklarede, at den tyske landbrugsminister kan ophæve det, så svineproducenterne selv må gennemføre bedøvelsen. Men det vil naturligvis kræve undervisning af svineproducenten, som også skal bestå en form for prøve i teknikken.

Støtte til teknologi

Katharina Kluge bemærker over, at metoden med Isofluran forårsager ekstra omkostninger for svineproducenten, og at kastrationen vil tage længere tid. Derfor stiller hun støttemidler for bedøvelsesapparaterne i udsigt. Hun fremhævede, at alle bedøvelsesmetoder forårsager ekstra omkostninger. Derfor kan hun ikke forstå, hvorfor tyske svineproducenter er så energiske med at afvise fuld bedøvelse med Isofluran.

Selvom man som tysk svineproducent kan ønske sig en anden løsning, så virker det mest sandsynlig, at Tyskland er nødt til at gå efter muligheden med Isofluran. Hangriseproduktion og Improvac er sandsynligvis kun en løsning for et mindre antal af svineproducenterne. Detailhandlen og slagterierne vil regulere antallet af producerede hangrise ved hjælp af prisen. Det er ikke noget, man kan styre politisk.

Danske smågrise skal accepteres
Da det tyske QS-system har godkendt DANISH-ordningen og dermed den danske bedøvelsesmetode inden kastration, vil udviklingen i Tyskland ikke påvirke den danske smågriseeksport direkte, og status er p.t., at Tyskland skal acceptere smågrise, som er produceret under DANISH-ordningen.

 

Læs mere om den tyske situation her