Læserbrev af Jeppe Bloch Nielsen, formand for Landsforeningen af Danske Svineproducenter, bragt i Landbrugsavisen den 9. januar 2022.

Djøffernes papirtyranni er en sygdom, der breder sig i samfundet. Vi kender det fra den sociale sektor, hvor pædagoger og SOSU’er i børnehaver og på plejehjem skal bruge tid på at slå krydser i skemaer i stedet for at give nærvær til børn og gamle.

Det er desværre ikke anderledes i vores stalde, hvor både myndigheder og egne organisationer kræver, at vi sætter krydser i skemaer, så det bliver stadig vanskeligere at få tid til at passe vores grise. Det er helt ude i hampen, og det skal naturligvis laves om.

Vi er ved at drukne i papirtyranni i vores stalde og i vores landbrugsvirksomheder. Det er en trussel imod initiativ, fornuft og selvstændig tankegang. Djøfferne har fået alt for stor magt i vores samfund i det hele taget, og det betyder desværre, at regler i stadig større omfang er til for reglernes skyld.

De stadig flere regler er med til at skaffe beskæftigelse til endnu flere ligesindede djøffere, og på den måde bliver det hele stadigt værre. Hvis blot de forskellige krav gav mening, men sådan er det langt fra altid. Det er et hamsterhjul, vi skal ud af.

Det er en lang sej kamp at få vendt supertankeren, men vi bliver nødt til at forsøge.

Vi bliver efterhånden mødt af så mange papir-dokumentationskrav. Ikke kun fra myndigheder men desværre også for vores egne organisationer, så det bliver uigennemskueligt, og der er alt for stor risiko for at lave papirfejl. Selvom det måske er papirfejl, som ikke betyder noget for dyrene, bliver det registret som en fejl.

Og eftersom en fejl tæller som en fejl uanset den reelle betydning, så har vi balladen, som i virkeligheden ofte er en storm i et glas vand.

Et frisk eksempel på et nyt hamsterhjul fra egne rækker er Landbrug & Fødevarer Gris’ (LFG) seneste opfindelse Danish-boksen. Det er helt gak, at vi skal stå og scanne dokumenter ind i et sindrigt system, når vi allerede har dokumenterne liggende i deres fysiske form. Det er spildtid, og det er unødvendigt.

I stedet for at LFG hopper med på vognen om stadig mere bureaukrati, burde de i stedet gå foran og kæmpe på vores vegne i forskellige ministerier, styrelser og udvalg, så vi får mindre papirtyranni og mere tid til at passe vores grise. Men mange af vore repræsentanter er måske bare blevet en del af djøfferiet. Derfor er der behov for direkte valg og jævnlig udskiftning på posterne, så vi får folk valgt ind, som ved, hvad det drejer sig om.

Lad os – alle i Danmark – komme tilbage til ansvarlighed for egne handlinger. – Frihed under ansvar.

Læserbrevet er bragt i Landbrugsavisen den 9. januar 2022.