Alle Landsforeningens medlemmer indbydes til en online-minigeneralforsamling den 9. februar 2022 klokken 14.

I bestyrelsen for Landsforeningen af Danske Svineproducenter foretrækker vi at holde vores generalforsamlinger som et fysisk møde.

Desværre har vi på grund af Covid-19 både sidste år og i år måttet udsætte generalforsamlingen.

Vi forventer, at vi kan mødes og debattere vores politikområder samt foretage valg til bestyrelsen den 17. maj 2022 i forbindelse med Nutrifair, som vi har tradition for.

Ifølge vores revisor kan vi dog ikke udskyde godkendelsen af regnskabet til det tidspunkt.

Af lovgivningsmæssige årsager indbydes alle medlemmer derfor til virtuel generalforsamling
onsdag den 9. februar 2022 kl. 14.00
via den virtuelle platform Teams, hvor eneste punkt vil være:

Pkt. 4: Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (jf. vedtægterne).


Medlemmer kan tilmelde sig
senest søndag den 6. februar 2022
ved at sende en e-mail til info@danskesvineproducenter.dk med oplysning om:
Medlemsnummer / mobilnr.
Navn
Mailadresse

Dagen før den virtuelle generalforsamling vil tilmeldte modtage en mail med et link til mødeplatformen Teams.

Venlig hilsen
Bestyrelsen for Landsforeningen af Danske Svineproducenter