Pressemeddelelse den 31. juli 2019

– Vi savner ordentlighed ved den veterinære transportkontrol. Fødevarestyrelsens instrukser til medarbejderne er uden sund fornuft, og de rigide regler medfører det modsatte af hensigten. Hovedformålet med den nye praksis er at sikre dyrenes sikkerhed og velfærd. I stedet opstår der situationer, hvor dyrene i bedste fald bliver tilbageholdt i stalde eller på biler, og i værste fald må der aflives raske dyr, udtaler formanden for Danske Svineproducenter, Kim Heiselberg.

– Den nye praksis er indført i forlængelse af, at Fødevarestyrelsen ved en fejl ikke havde sanktioneret overtrædelser fundet i logbøger kontrolleret i en periode fra 2015 til 2017. Dette medførte stort politisk aktivitet, og der blev indgået en politisk aftale mellem den daværende regering og Dansk Folkeparti.
Danske Svineproducenter var sammen med andre interessenter indbudt til et informationsmøde den 8. marts 2019, hvor Fødevarestyrelsen fremlagde den politiske aftale om styrket kontrol af dyretransporter. Vi har forståelse for målet ved en øget indladningskontrol og et nyt kontrolkoncept, idet kontrollerne fremover primært skulle rettes mod højrisikotransportører, forklarer direktør Per Bardrum.

– På informationsmødet blev der givet utvetydige tilkendegivelser af, hvor de fremlagte kontrolplaner ville give uhensigtsmæssige hændelser. Transportørerne har tilsyneladende talt for døve ører, idet vi nu ser de konsekvenser der blev advaret imod. Det er pinligt, når en offentlig myndighed ikke vil lytte og lære af fornuftige folk med erfaringer fra marken, fortsætter Per Bardrum.

– Med sine udtalelser til pressen viser dyrlæge i Fødevarestyrelsen, Stig Mellergaard, tydeligt, at embedsværket er blevet skræmt på baggrund af tidligere slendrian i Fødevarestyrelsen. Nu skal der vises handlekraft, og man dækker sig bag EU–lovgivning. Vi vil bestride, at det ikke inden for lovens rammer kan lade sig gøre at handle fornuftigt, klogt og smidigt ved kontrollen af dyretransporterne, siger Kim Heiselberg.

– For at det ikke skal være løgn vil man i en tremåneders periode fra den 15. august 2019 øge synstiden med 50 procent, fordi dyrlægen skal have mulighed for at inspicere det enkelte dyr i bevægelse og fra begge sider. Grisene skal fremdrives langsommere i forbindelse med synet – det er en totalt forfejlet indsats, fortsætter Kim Heiselberg.

Danske Svineproducenter forventer, at den nye fødevareminister og folketingsflertallet straks efter sommerferien revurderer den helt urimelige holdning, der er opstået til transport af eksportgrise, og sikrer ordentlige forhold for vores dyr og de virksomheder, der transporterer dem.

For yderligere kommentarer kontakt
formand for Danske Svineproducenter, Kim Heiselberg, tlf. 4078 7274
eller
direktør for Danske Svineproducenter, Per Bardrum, tlf. 4037 2656