VEZG-smågrisenoteringen er i dag uændret 60,00 €.
VEZG-smågrisenoteringen for 8-kilos grise er i dag uændret 39,40 €.

Det bliver vanskeligere at afsætte smågrise. Udbuddet er fortsat ikke stort, men nogle tyske slagtesvineproducenter er p.t. lidt tilbageholdende. Den tyske slagtesvinenotering fortsatte ikke med at stige i onsdags, og foderomkostningerne er stadig høje. Derfor tvivler nogle tyske slagtesvineproducenter på, om det kan betale sig at købe smågrise nu. De fleste tyske markedseksperter forventer imidlertid at den tyske slagtesvinenotering vil stabilisere sig på det nuværende niveau hen over påske og at grisepriserne vil fortsætte med at stige, når vejret bliver bedre og grillsæsonen således starter for alvor.

Alt i alt er smågrisemarkedet stort set i balance. Nogle omsættere i Europa var imidlertid nødt til at nedjustere deres smågrisenoteringer i denne uge. Den tyske VEZG-smågrisenotering er dog uændret i dag.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter

!!! OBS: Den næste markedskommentar udkommer onsdag, den 20. april 2022 !!!

Den tyske slagtesvinenotering er i dag uændret 1,95 € pr. kg (14,53 kr.).

Stort set er det tyske slagtesvinemarked i balance. Slagtesvineproducenternes leveringsvillighed er steget lidt på det seneste, da større prisstigninger ikke er i sigte for tiden. Desuden mangler der nogle slagtedage i de kommende uger. Skærtorsdag er ikke en helligdag i Tyskland, men det er Langfredag og anden Påskedag. Slagteriernes efterspørgsel er derfor ikke så stor som i de seneste uger. De fleste tyske markedsinteressenter går ud fra, at den tyske notering vil stabilisere sig på det nuværende niveau i de kommende uger.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter

VEZG-smågrisenoteringen er i dag uændret 60,00 €.
VEZG-smågrisenoteringen for 8-kilos grise er i dag uændret 39,40 €.

Generelt er der ikke større problemer med at afsætte smågrise for tiden. Efterspørgslen er god og udbuddet er ikke altid tilstrækkeligt. På den anden side er det p.t. imidlertid vanskeligt at opnå højere priser. Den tyske slagtesvinenotering stiger ikke længere så hurtigt, og flere tyske markedseksperter forventer at den tyske slagtesvinenotering vil stabilisere sig nu på ca. 2,00 euro pr. kg hen over påske.

Den største udfordring er fortsat de høje foderomkostninger, som trækker i en prisnegativ retning på smågrisemarkedet. Nogle tyske økonomirådgivere mener, at nulpunktsprisen ligger p.t. på 2,00 euro pr. kg for de bedste tyske griseproducenter, andre siger at nulpunktsprisen ligger mellem 2,10 – 2,30 euro pr. kg. Den tyske producentforening ISN skrev endda i forrige uge, at den tyske slagtesvinenotering skal stige til 2,60 euro pr. kg for at dække alle produktionsomkostninger.

Derfor er det ikke overraskende, at stemningen på trods af de store noteringsstigninger i de seneste uger er trykket i Tyskland. Mange tyske slagtesvineproducenter er skeptiske over, om det kan betale sig at købe smågrise for tiden. Endnu værre er stemningen blandt tyske smågriseproducenter, hvor flere og flere kaster håndklædet i ringen. Markedseksperterne går derfor ud fra, at Tyskland vil komme til at mangle endnu flere smågrise efter sommeren.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter

Den tyske slagtesvinenotering stiger i dag med 3 cent til 1,95 € pr. kg (14,53 kr.).

Situationen på det tyske slagtesvinemarked har ikke ændret sig. Slagteklare grise er godt efterspurgt, og slagteriernes efterspørgsel kan ikke altid dækkes fuldstændigt.

På den anden side stiger modstanden på de internationale kødmarkeder med hensyn til de hurtige prisstigninger. I nogle lande kan prisniveauet på kødmarkedet simpelthen ikke følge med det høje tempo. Derfor er slagtesvinenoteringerne i de fleste andre europæiske lande heller ikke steget så kraftigt som den tyske notering i de seneste uger.

Ikke desto mindre er de fleste markedsinteressenter klare over, at noteringerne skal fortsætte med at stige af hensyn til de p.t. høje foderomkostninger. Selvom den tyske slagtesvinenotering er steget voldsomt i de seneste uger, har de fleste tyske slagtesvineproducenter fortsat underskud i deres produktion. Ifølge den tyske producentforening ISN skal den tyske slagtesvinenotering stige til 2,60 euro pr. kg (19,37 kr.), for at dække de nuværende produktionsomkostninger i Tyskland.

Derfor er det sandsynligt, at den tyske slagtesvinenotering vil komme til at ligge højere end 2,00 euro pr. kg i de kommende måneder, selvom prisstigningens hastighed måske aftager i Tyskland i de kommende uger.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter

VEZG-smågrisenoteringen stiger i dag med 2,00 € til 60,00 €.
VEZG-smågrisenoteringen for 8-kilos grise stiger i dag med 1,30 € til 39,40 €.

Efterspørgslen er fortsat god på smågrisemarked, men mindre i sammenligning med sidste uge. Pga. de høje foderomkostninger tøver nogle slagtesvineproducenter med at købe nye smågrise. I slipstrømmen af den seneste prisstigning på slagtesvinemarkedet stiger den tyske VEZG-smågrisenotering alligevel i dag.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter

Den tyske slagtesvinenotering stiger i dag med 7 cent til 1,92 € pr. kg (14,30 kr.).

Stemningen på det tyske slagtesvinemarked er fortsat optimistisk. Udbuddet af slagteklare grise er ikke stort og kan afsættes uden problemer. Med hensyn til påske og den begyndende grillsæson forventer slagterierne en stor efterspørgsel på kødmarkedet i de kommende uger. Desuden regner man med, at efterspørgslen i det hele taget er større i år i sammenligning med sidste år, da de fleste corona-restriktioner er ophævet. Alt i alt fortsætter den prispositive tendens.

Derudover er markedsinteressenterne i hele værdikæden åbenbart klare over, at griseprisen skal stige for at dække de nuværende produktionsomkostninger. I forbindelse med Ukraine-krigen er foderomkostningerne steget voldsomt. Hos tyske slagterier har man nu indset, at prisen skal hurtigst muligt op til produktionsomkostningerne, hvis man vil have grise på længere sigt. Derfor har f.eks. slagteriet Tönnies forklaret sine kunder i forrige uge, at det er nødvendigt at genforhandle priserne med det samme. Supermarkedskæden Aldi har allerede offentliggjort i sidste uge, at man er nødt til at hæve priserne markant for mange produkter. Og eksperterne advarer i medierne de tyske forbrugere om, at prisen for grisekød kan komme til at koste 20 – 50 procent mere i de kommende måneder.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter

VEZG-smågrisenoteringen stiger i dag med 3,00 € til 58,00 €.
VEZG-smågrisenoteringen for 8-kilos grise stiger i dag med 2,00 € til 38,10 €.

Prisopsvinget fortsætter også på smågrisemarkedet. I onsdags hævede den tyske omsætterorganisation VEZG den tyske slagtesvinenotering med yderligere 10 cent (ca. 75 øre) til 1,85 euro pr. kg (13,78 kr.). Som følge heraf stiger også smågrisenoteringerne i hele Europa. Udbuddet på smågrisemarkedet er lavt, og flere tyske markedseksperter forventer, at det vil falde yderligere i de kommende måneder. Samtidig er slagtesvineproducenternes efterspørgsel god på trods af de høje foderomkostninger.

Den p.t. store prisforskel mellem den danske og den tyske slagtesvinenotering sætter åbenbart gang i smågriseeksporten. Mens der blev eksporteret ca. 230.000 smågrise pr. uge i uge 4-6, er smågriseeksporten steget til ca. 260.000 smågrise i uge 8 og endda ca. 275.000 smågrise i uge 9. Selvom der plejer at være større udsving i eksportstatistikken på ugebasis, indikerer denne enorme stigning alligevel en meget god efterspørgsel på vores eksportmarkeder. De fleste markedsinteressenter forventer derfor fortsat stigende smågrisepriser i de kommende uger.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter

Den tyske slagtesvinenotering stiger i dag med 10 cent til 1,85 € pr. kg (13,78 kr.).

Priserne fortsætter med at stige på det tyske slagtesvinemarked. Ifølge tyske omsættere falder udbuddet af slagteklare grise, og der tilbydes næsten ingen grise på spotmarkedet for tiden. Når slagtesvinenoteringen stiger så hurtigt, er det heller ikke usædvanligt, at slagtesvineproducenterne er lidt tilbageholdende med at levere slagteklare grise. Slagteriernes efterspørgsel er stor, og flere slagterier kan åbenbart ikke fylde deres slagtekapaciteter.

Den største udfordring består p.t. i at opnå tilsvarende prisstigninger på kødmarkedet. Ifølge det tyske fagblad topagrar er prisen for hele slagtekroppen steget med 31 cent (2,31 kr.) i Tyskland i den seneste slagteuge. I mellemtiden ytrer tyske eksperter deres bekymring i medierne, for at vi kan komme til at mangle kød ikke bare hen til påske men også derefter. Som årsag hertil anføres først og fremmest Ukraine-krigen og de stigende foderomkostninger. Konklusionen er typisk, at forbrugerne skal være klare over, at kød sandsynligvis vil koste 15-25 procent mere i de kommende måneder.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter

VEZG-smågrisenoteringen stiger i dag med 13,00 € til 55,00 €.
VEZG-smågrisenoteringen for 8-kilos grise stiger i dag med 8,70 € til 36,10 €.

I onsdags hævede den tyske omsætterorganisation VEZG den tyske slagtesvinenotering med hele 25 cent (1,86 kr.) til 1,75 euro pr. kg (13,04 kr.). I de seneste fire uger er den tyske slagtesvinenotering nu steget med i alt 55 cent (4,10 kr.) fra 1,20 til 1,75 euro pr. kg. Disse prisstigninger slår nu igennem på smågrisemarkedet. I hele Europa er smågrise delvis desperat efterspurgt, og udbuddet er langt fra at være tilstrækkeligt. Nogle slagtesvineproducenter er allerede nødt til at acceptere længere ventetider, inden nye smågrise kan leveres. Som resultat heraf stiger smågrisenoteringerne betydeligt, og de fleste markedsinteressenter regner med, at det prismæssige opsving vil fortsætte i de kommende uger.

I mellemtiden arbejder slagterierne hårdt på at opnå tilsvarende prisstigninger på kødmarkedet. Ifølge den tyske avis ”Lebensmittelzeitung” sendte Tönnies et brev til slagteriets kunder, hvor virksomheden forklarer den dynamiske markedsudvikling i de seneste uger- ikke mindst i forbindelse med Ukraine-krigen. Udover de eksisterende problemer i forbindelse med corona-pandemien henviser Tönnies blandt andet til stigende energiomkostninger, manglende ukrainske lastbilchauffører, stigende foderomkostninger og manglende CO2-gas til bedøvelsen. Flere kontrakter står derfor under force-major- forbehold. Tönnies mener, at det derfor er nødvendigt, at genforhandle kontrakterne med sine aftagere og opfordrer sine kunder til at finde en ”partnerskabsløsning” til gavn for hele branchen. Andre virksomheder i branchen, f.eks. Vion, Westfleisch eller Wiesenhof, har planlagt lignende tiltag.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter

Den tyske slagtesvinenotering stiger i dag med 25 cent til 1,75 € pr. kg (13,04 kr.).

Prisopsvinget på det tyske slagtesvinemarked fortsætter. Udbuddet er lille, og det er en udfordring for tyske omsættere at fylde slagteriernes slagtekæder. Som resultat af slagteriernes store efterspørgsel fortsætter priserne med at stige.

I de seneste fire uger er den tyske slagtesvinenotering nu steget med i alt 55 cent (4,10 kr.) fra 1,20 til 1,75 euro pr. kg. Ifølge det tyske fagblad topagrar er prisen for hele slagtekroppen steget med i alt 30 cent (2,24 kr.) i den samme periode. Historisk set er det ikke usædvanligt, at priserne først stiger på det tyske slagtesvinemarked og at priserne på kødmarked følger efter med lidt tidsforskydning. Derfor er det et godt tegn, at de store tyske slagterier ikke reagerede med huspriser i de seneste uger. Det tyder på, at også de tyske slagterier regner med stigende priser på kødmarkedet i de kommende uger.

Det nuværende prisopsving er absolut nødvendigt for alle griseproducenter. Foder- og energiomkostningerne er steget voldsomt i de seneste måneder, ikke mindst i forbindelse med Ukraine-krigen på det seneste. Tyske økonomikonsulenter beretter om, at den tyske notering skal stige til mere end 2,- euro (ca. 15 kr.) pr. kg for at dække de nuværende produktionsomkostninger i Tyskland. Markedsinteressenterne i den tyske grisebranche er således klare over, at priserne skal stige, hvis man ikke vil forstærke nedturen i den tyske griseproduktion.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter

VEZG-smågrisenoteringen stiger i dag med 13,00 € til 42,00 €.
VEZG-smågrisenoteringen for 8-kilos grise stiger i dag med 8,60 € til 27,40 €.

Den tyske omsætterorganisation VEZG opjusterede den tyske slagtesvinenotering med hele 18 cent (1,34 kr.) til 1,50 euro pr. kg i onsdags. Priserne er også steget på kødmarkedet, men kun med 8 cent (60 øre) i den seneste uge. Ikke desto mindre accepterer alle tyske slagterier åbenbart det nye prisniveau på slagtesvinemarkedet og aftager p.t. alle slagteklare grise, der står til rådighed. De fleste tyske markedsinteressenter forventer, at prisopsvinget fortsætter i de kommende uger.

Disse prispositive impulser fra slagtesvine- og kødmarkedet slår nu også igennem på smågrisemarkedet. Udbuddet er lille på smågrisemarkedet og kan afsættes uden problemer. Imidlertid er foderomkostningerne fortsat meget høje, det påvirker typisk prisudviklingen på smågrisemarkedet negativ. Ikke desto mindre stiger smågrisenoteringerne markant i hele Europa for tiden. Ligesom på slagtesvinemarkedet regner de fleste markedsinteressenter med yderligere prisstigninger på smågrisemarkedet i de kommende uger.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter

Den tyske slagtesvinenotering stiger i dag med 18 cent til 1,50 € pr. kg (11,18 kr.).

Den tyske slagtesvinenotering fortsætter med at stige. Ifølge den seneste svinetælling fra november måned er den tyske grisebestand faldet med næsten 10 procent i forhold til året før. Nedturen i den tyske griseproduktion har imidlertid ikke været et større problem, da både slagteaktiviteterne (på grund af manglende personale) og kødforbruget i forbindelse med corona-pandemien har været reduceret i det seneste år.

Denne situation er ved at ændre sig nu. Flere og flere EU-lande ophæver næsten alle corona-restriktioner. Derfor forventer markedsinteressenterne, at kødforbruget vil normalisere sig i de kommende måneder. Desuden udvider flere tyske slagterier deres slagteaktiviteter igen. Disse faktorer resulterer i en ny markedssituation, hvor tyske omsættere pludselig har sværere ved at finde slagteklare grise.

Selvom det er godt nyt, at slagtesvinepriserne nu stiger i næsten hele Europa, må man ikke glemme, at slagtesvinenoteringerne har været på et meget lavt niveau i mange måneder. Desuden er foderomkostningerne høje, og krigen i Ukraine vil ganske givet ikke føre til faldende foderomkostninger. Det betyder, at de fleste tyske griseproducenter fortsat har underskud i griseproduktionen så den tyske slagtesvinenotering skal fortsætte med at stige for at dække producenternes produktionsomkostninger.

På kødmarkedet begynder priserne nu også at stige, imidlertid endnu ikke så dynamisk som priserne på det tyske slagtesvinemarked. De næsten forårsagtige temperaturer indikerer, at der ikke er langt til grillsæsonen. Desuden forbereder specielt den tyske branche sig til asparges-sæsonen. Derudover regner man med, at alle større begivenheder, der blev aflyst under corona-pandemien, igen kan finde sted i år.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter