Landbrug & Fødevarer Svineproduktion, Danske Svineproducenter og Danske Svineslagterier er blevet enige om en betalingsmodel for vask af transportbiler ved grænsen. Den nye aftale træder i kraft senest den 1. juli 2019. Aftalen mellem parterne sikrer dermed en holdbar løsning for opretholdelsen af den høje smittebeskyttelse.

Senest den 1. juli 2019 træder en ny betalingsmodel for vask af transportbiler ved grænsen i kraft.
Den nye aftale betyder, at udgifterne fordeles pr. gris, således at en eksportgris betaler 60 procent og en gris, der opfedes i Danmark, dækker 40 procent af udgifterne til vasken. Det betyder konkret, at betalingen for vask og transportstandard i 2019 vil koste 0,78 kroner pr. gris, der eksporteres, og 0,52 kroner pr. gris, der vokser op i Danmark.

For grise, der vokser op i Danmark, arbejdes der på, at de nævnte 40 procent fordeles ligeligt mellem smågrise og slagtesvin, således at de hver betaler 0,26 kroner.

– Sammenholdet i erhvervet er alfa og omega i arbejdet med at sikre og højne den gode smittebeskyttelse, der kendetegner dansk svineproduktion. Det er ikke nogen hemmelighed, at det har været en længere pro-ces, men fra start af har det været klart for alle, at finansieringen med DanBred-genafgifter ikke kunne fortsætte. Nu har vi så en aftale, hvor alle parter har været deres ansvar bevidst og kan se sig selv i. Det er jeg utrolig glad for, og det tror jeg også, at vores kollegaer forventer af os, siger formand for Landbrug & Fødevarer Svineproduktion, Erik Larsen.

Danske Svineproducenters formand, Kim Heiselberg, supplerer:

– Vi har hele tiden været enige om, at vi selvfølgelig skal have denne ekstra smittebeskyttelse, som vask af transportbilerne er. Derfor er jeg utroligt glad for, at vi – trods en lang proces – har lavet en aftale, hvor alle bidrager, og vi undgår en splittelse mellem svineproducenter, der eksporterer, og svineproducenter der leverer grise til slagtning i Danmark, siger han.

Danske Svineslagterier er en del af aftalen, og også her er formanden tilfreds med resultatet:

– Sikkerheden med at beskytte os imod afrikansk svinepest er altafgørende. Desværre har vi ikke længere genafgifterne til at dække den udgift, derfor har vi fundet en ny fælles løsning. Og netop sammenholdet er det vigtigste for nuværende, siger Asger Krogsgaard.

Alle bidrager til høj smittebeskyttelse

Den nye aftale betyder, at alle bidrager til arbejdet med at holde smitsomme sygdomme ude af landet. Op-krævningen vil ske direkte hos svineproducenterne via DANISH-ordningen, men det er samtidig et ønske fra aftaleparterne, at størst mulig del finansieres via Svineafgiftsfonden. Derfor undersøges det nu, hvor-dan og hvor hurtigt det kan lade sig gøre.

For mere information kontakt:

Erik Larsen
Formand, Landbrug & Fødevarer Svineproduktion
Tlf.: 4092 6730

Kim Heiselberg
Formand, Danske Svineproducenter
Tlf.: 4078 7274

Asger Krogsgaard
Formand, Danske Svineslagterier
Tlf.: 2169 5111