En ny podcast ”Klog på gris” har set dagens lys.
I dag har Danske Svineproducenter lanceret første afsnit i en helt ny podcast, der er målrettet folkeoplysning om danske svineproducenter og den typiske danske gris’ liv.
– Det gør vi for at modvirke myter om dansk svineproduktion, siger Per Bardrum, direktør i Danske Svineproducenter.
Han forklarer, at producenter af grise og svinekød har investeret rigtig mange penge i forsknings- og udviklingsaktiviteter for øget bæredygtighed, dyrevelfærd, sundhed og fødevaresikkerhed. De seneste årtier er der også sket store forbedringer på bedrifterne, hvor danske svineproducenter kan bryste sig af øget dyrevelfærd og mindre miljø- og klimabelastning, men desværre er det Per Bardrums og Danske Svineproducenters opfattelse, at der er for få danskere, der er klar over de mange landvindinger indenfor svineproduktionen.
– Danske svineproducenter er stolte af, at for eksempel udledningen af kvælstof er mere end  halveret pr. gris siden 1985, at enzymet fytase i foderet har nedbragt fosforudledningen, at energiforbruget er faldende, at grisene er sundere og går i stier der tilgodeser dyrevelfærd, at antibiotikaforbruget er tæt overvåget og faldende, og at salmonellaniveauet i kødet er ekstremt lavt, lyder det fra Per Bardrum.
Podcasten ”Klog på Gris” udkom første gang i dag den 29. december 2020 og herefter i seks efterfølgende afsnit hver tirsdag til og med tirsdag den 9. februar 2021.
– Jeg opfordrer alle svineproducenter og alle venner af erhvervet til at fortælle om podcasten i deres omgangskreds, siger direktøren, der forklarer, at man finder ”Klog på gris”, hvor man normalt lytter til podcast eller på Danske Svineproducenters hjemmeside.
”Klog på gris” er produceret af Søren Laursen, Patos Film  og Jeannette Refstrup, StrupStrup®, for Landsforeningen af Danske Svineproducenter og er finansieret af Svineafgiftsfonden.
For yderligere kommentarer kontakt
Direktør for Danske Svineproducenter, Per Bardrum, tlf. 4037 2656