– Det må være en fejl.
Sådan siger Kim Heiselberg, der er formand for Danske Svineproducenter.
Udtalelsen kommer som en reaktion på en ny bekendtgørelse omkring medicin til dyr, der trådte i kraft den 14. december.
Ifølge den nye bekendtgørelse skal man ved salg af ”fødevareproducerende dyr” informere aftageren af grisene, hvis der er dyr, der er blevet behandlet med medicin, og i så fald hvornår tilbageholdelsestiden udløber. Dokumentationen for, at man har gjort det, skal man opbevare i fem år.
– Det giver os noget administrativt bøvl, som i mine øjne er helt unødvendigt, når vi taler om smågrise, siger han og henviser til formålet, der fremgår af vejledningen til bekendtgørelsen:
”Formålet hermed er at sikre, at dyret ikke sendes til slagtning, og at der ikke leveres produkter fra dyret til humant konsum, inden tilbageholdelsestiden er udløbet” .
– Det giver ingen mening, når vi taler om smågrise, der jo som udgangspunkt har mindst et par måneder til slagtning. Derfor må vi vælge at tro, at det er fejl, at man har glemt at undtage smågrise fra det her, siger Kim Heiselberg.
Formanden håber ikke, det er bevist benspænd fra myndighedernes side i en tid, hvor smågriseproducenter i forvejen oplever mange andre opfindsomme benspænd fra den front.
– Hvad der er bevæggrunden, kan vi kun gisne om, men i forhold til smågrise giver det i hvert fald ingen mening, siger han og uddyber:
– Min generation af landmænd er vokset op med tilbageholdelsestider for brug af medicin. Det er noget, der er stor respekt omkring, og der er ingen, der med vilje kunne drømme om at sende grise til slagtning, der er omfattet af en tilbageholdelsestid. Her taler statistikkerne også deres tydelige sprog, hvor vi år efter år frikendes for medicin i kød, og hvor Fødevarestyrelsen i den seneste opgørelse konkluderede, at ”Landbruget har styr på medicinresterne”.
– Når man så tænker på, at den nye regel påvirker smågrise, som ikke er i risiko for at blive slagtet lige med det samme, giver det absolut ingen mening.
– Derfor opfordrer vi naturligvis myndighederne til at genoverveje reglen og undtage smågrise, erklærer Kim Heiselberg.
For yderligere kommentarer kontakt
formand for Danske Svineproducenter, Kim Heiselberg, tlf. 4078 7274
direktør for Danske Svineproducenter, Per Bardrum, tlf. 4037 2656
Fakta om den nye regel
Ved flytning af salg eller overdragelse af fødevareproducerende dyr, der er omfattet af en tilbageholdelsestid efter behandling med lægemidler, skal sælger/overdrager levere information til køber/modtager om, at dyret eller dyrene er omfattet af en tilbageholdelsestid, og hvornår tilbageholdelsestiden som minimum udløber.
Kravet gælder ikke flytning af dyr mellem besætninger med samme ejer. Sælger/overdrager skal kunne dokumentere at have leveret informationen om tilbageholdelsestiden, og skal opbevare dokumentationen herfor i mindst 5 år efter salget/overdragelsen.
Køber/modtager skal ligeledes opbevare den modtagne information i 5 år efter modtagelsen af dyret eller dyrene. Der stilles ikke formkrav til, hvordan informationen om tilbageholdelsestiden skal overleveres.
Sælger/overdrager skal levere denne information for hver enkelt sending eller batch af dyr, som overdrages eller sælges. Ved salg/overdragelse af flere dyr kan sælger enten vælge at oplyse tilbageholdelsestiden for hvert enkelt dyr (såfremt dyrene er individuelt mærkede) eller oplyse en samlet tilbageholdelsestid for dyrene.
Ved oplysning af en samlet tilbageholdelsestid for dyrene er det den tilbageholdelsestid der udløber sidst, som skal oplyses. Såfremt en sælger/overdrager ønsker at oplyse en tilbageholdelsestid for dyrene, som er længere end den tilbageholdelsestid, der er fastsat af dyrlægen, vil dette blive accepteret af Fødevarestyrelsen.
Kravet gælder ikke ved flytning af dyr mellem besætninger med samme ejer.
Der er ikke fastsat nogen formkrav til, hvordan oplysningerne om tilbageholdelsestid skal overleveres. Det skal blot kunne dokumenteres, at informationen er overleveret. Den enkelte landmand kan således overlevere oplysningerne på den måde, som er lettest for vedkommende. Oplysningerne kan fx overleveres ved:
· at en kopi eller et foto af dyrlægens anvisning samt den besætningsansvarliges optegnelser sendes via e-mail til køber/modtager af dyrene eller
· at oplysning om, at dyret/dyrene er omfattet af en tilbageholdelsestid samt dato for udløb skrives ind i kontrakten eller på fakturaen for købet.
Formålet hermed er at sikre, at dyret ikke sendes til slagtning, og at der ikke leveres produkter fra dyret til humant konsum, inden tilbageholdelsestiden er udløbet.