Pressemeddelelse – rettet

Danish Crowns topchef mener, at svineproducenterne kan gøre det bedre. Han sagde det på Vækstkonferencen og han siger det med lidt andre ord i Jyllands-Posten den 12. oktober 2018. I vores optik kunne han lige så godt have sagt ”Tag jer sammen! I kan gøre det meget bedre”.

Uanset formulering, mener vi det er utidig indblanding i svineproducenternes virksomhed, og Danish Crown bør holde sig til at koncentrere sig om sin egen forretning.

Ifølge slagteridirektøren er danske svineproducenter åbenbart udygtige, og topchefen mener, inspireret af den spanske og amerikanske integratormodel, at hans selskab kan gøre det bedre end svineproducenterne selv, hvis han får lov.

– Men direktøren overser, at dansk svineproduktion allerede er organiseret efter den såkaldte integratormodel. Danske svineproducenter ejer hele værdikæden: Smågrise, slagtesvin, foderproduktion, slagterier, forædlingsindustri etc., påpeger Per Bardrum, der er direktør for Danske Svineproducenter.
Per Bardrum konstaterer dog, at man, blandt andet med Danish Crowns beslutninger, desværre ikke har formået at holde sammen på avlssystemet og avlsdyromsætningen under direkte indflydelse fra svineproducenterne.

Han mener også, at man i Danish Crown overser, at landbrugsrådgivningen i den danske model er under ledelse af landmænd med hånden på kogepladen.

– Rådgivningsselskaberne arbejder stort set non-profit, og derfor er det vanskeligt at se, hvorledes slagterigiganten med de store overheads kan gøre det billigere end den lokale planteavlsrådgivning samt Svinerådgivningen i Herning eller tilsvarende.

– De seneste 10 år er der etableret en stor konkurrence inden for alle områder i Dansk Landbrugsrådgivning til gavn for svineproducenterne, påpeger Danske Svineproducenters direktør.
Ved at konstatere, hvordan ejerne i grovvarebranchen – modsat inden for slagterisektoren – har beholdt konkurrencekraften ved at undlade stadig større fusioner, mener Per Bardrum, at ejerne derved er sikret foder til bedst mulig pris.

– Foderindkøbene er allerede puljet i blandt andet indkøbsforeninger, og der er udviklet økonomisk optimale foderblandinger – det foregår hver dag. Endda tilpasset den økonomisk optimale fodring på gårdniveau, pointerer Per Bardrum, som derfor slet ikke mener, at modellen fra slagteribranchen er overbevisende.

– Svineproducenterne har endnu til gode at høste gevinsten af slagteribranchens mange fusioner, der ellers har været sat i udsigt i de seneste mange år. Slagteribranchen bør koncentrere sig om det, de bør være de bedste til, så lad nu endelig grovvarebranchen gøre det, de er bedst til, siger han og tilføjer, at Danske Svineproducenter selvfølgelig er enige i, at omkostningsniveauet generelt skal ned.
Spanien – en verden til forskel

Per Bardrum gør opmærksom på, at der i Spanien er andre muligheder for produktion. Blandt andet bruges der cirka 10 gange mere antibiotika end i Danmark. Produktionen af hangrise er mere udbredt, og der er mindre fokus på dyrevelfærd, bæredygtighed, klimamærke, grønt regnskab etc.

Derfor mener direktøren, at væksten i produktionen og eksporten i Spanien – udover de højteknologiske forhold – måske skyldes et andet fokus end det danske.

– Slagterigiganten bryster sig ellers ofte af slagteriet i Horsens. Men måske er det slet ikke vejen frem til den asiatiske forbruger at fokusere så meget på bæredygtighedsstrategien.

– Vi ved det ikke, men kan blot konstatere, at den spanske notering var 18 øre bedre i 16/17 og 34 øre bedre i 17/18 end den danske notering. Hvis danske svineproducenter havde fået den spanske notering, ville det, ved 10 millioner slagtesvin årligt, blive til en merpris på mindst 148 millioner kroner i 16/17 og mindst 279 millioner kroner i 17/18.
Andre veje at gå

– Vi må medgive slagteridirektøren, at det for slagteriet ville være optimalt med bedre styring af udbud og efterspørgsel af råvaren, siger Per Bardrum, som mener, det kan løses ved at ophæve leveringspligten.

– Råvaren skal nok være til stede, hvis der kan tilbydes en konkurrencedygtig pris i forhold til Tyskland, mener han.

Et andet råd til slagteridirektøren er, at han garanterer en fast pris, der dækker omkostninger og en anstændig aflønning af arbejdet til slagtesvineproducenten.

– Udfordringen kan være, om slagteriet er i stand til at afsætte de mængder svinekød i markedet. Den nuværende slagtesvinenotering vidner ikke om, at der er plads til mere kød i markedet, påpeger Danske Svineproducenters direktør.

– Vi er overbeviste om, at slagterigiganten står sig ved at holde fokus på core business og lade andre aktører i integratormodellen yde deres bedste og derved give det bedst mulige afkast til svineproducenterne, pointerer Per Bardrum.

For yderligere kommentarer kontakt
direktør for Danske Svineproducenter, Per Bardrum, tlf. 4037 2656