Pressemeddelelse: CO2 afgift bør ud i køledisken

Danske Svineproducenter frygter, at en CO2 afgift på produktionen vil udkonkurrere danske produkter til fordel for importerede fødevarer uden CO2-afgift

En CO2-afgift på kød og mælk bør kanaliseres ud i køledisken, så den rammer alle. På den måde kan danskerne se, hvad det er, vores politikere har gang i.

Det slog formanden for Landsforeningen af Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen, til lyd for på foreningens generalforsamling den 17. januar 2024 i Fredericia med ca. 125 deltagere.

– Vi skal undgå, at vores produktion bliver udkonkurreret af importerede produkter, der ikke er pålagt en CO2-afgift.

– Målet om at tilbageføre CO2-afgiften til landbruget er sympatisk, men vi tror ikke på de nuværende modeller, og vi har svært ved at se, hvordan Landbrugsstyrelsen skal klare opgaven. Svarre-udvalgets rapport er udsat flere gange. Det viser, at emnet er svært og fyldt med dilemmaer, og vi må forvente en lang indfasningstid af den CO2-afgift, der af politiske årsager absolut skal indføres. Desværre står fagligheden endnu en gang for fald.

Vigtigt politisk arbejde

Jeppe Bloch Nielsen omtalte foreningens politiske arbejde, herunder en række møder med Folketingets fødevareordførere.

– Vi har afleveret budskaber om alt for meget bureaukrati, absurd høje priser på kontrolbesøg, transport-forhold, forkerte opgørelsesmetoder af kontroller og pattegrisedødeligheden, der inkluderer de dødfødte. For blot at nævnte nogle emner. Alt for mange ting er modsatrettede, og derfor er der behov for helt klare budskaber.

– Vi har haft et meget positivt besøg af fødevareminister Jacob Jensen, og det var fedt at have ministeren med i stalden og tale direkte med ham. Så er der måske tændt et håb om, at de på Borgen vil forstå svineproduktionen lidt bedre.

Jeppe Bloch Nielsen omtalte usaglige angreb fra Dyrenes Beskyttelse og andre og efterlyste, at Landbrug & Fødevarer i højere grad går ind i debatterne og forsvarer dansk svineproduktion.

– Udfordringen er, at befolkningen får et forkert syn på vi svineproducenter, og vi har tidligere set, hvad folkets pres kan gøre ved de politiske partier. Det er trist, at det kun er Landsforeningen, der tager kampen for svineproduktionen, mens L&F bare ser passivt til.

Lav ASF-trussel – men pas på

Blandt de positive budskaber var, at truslen om Afrikansk Svinepest (ASF) vurderes meget lav.

– Vi kan endnu engang kun opfordre til at få gennemgået smittebeskyttelsen hjemme, til at få snakket med medarbejdere og være opmærksom på besøg i stalden. Den menneskelige faktor er den største risiko.

– Det er helt grotesk med store naturplejeprojekter, hvor man udsætter vildsvin og hvor dyrene lever på naturens præmisser. At holde vildsvin under hegn med offentlig adgang er at spille hasard med svineproduktionen med risiko for udbrud af ASF.

– Vi gør det godt

Jeppe Bloch Nielsen sluttede af med at sige, at ”vi gør det supergodt i dansk svineproduktion”.

– Når myndigheder og politikere kommer op med krav, som ikke er faglige og som bygger på populisme og ukendskab til branchen, så tager vi kampen. Vi finder os ikke i tåbelige regler, bureaukrati og uens regler i EU. Vi er medlemmernes talerør fra staldgangen.

De blev valgt

Knud Kjær Knudsen, Kristoffer Hald, Joachim Clausen og Lars Andersen var på valg, alle blev genvalgt. På et efterfølgende konstituerende møde blev Jeppe Bloch Nielsen genvalgt som formand.

 

– Vores udfordring er, at befolkningen får et forkert syn på vi svineproducenter, og vi har brug for opbakning fra L&F til at tilbagevise de forkerte påstande, sagde Jeppe Bloch Nielsen. Til højre Joachim Clausen, næstformand i Landsforeningen.

 

– Det er helt i orden at have følelser og holdninger, men når man vil gøre dem til fakta, er det ikke i orden, sagde Jeppe Bloch Nielsen, der her får en snak med en af mødedeltagerne.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos formanden for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen, tlf. 2427 6889