Pressemeddelelse: Imod politisk regulering på et område, hvor vi gør det godt

– Vi ønsker at blive reguleret på fakta og ikke på følelser, og når det gælder nye kommende regler for dyrevelfærd i Danmark, er der masser af følelser i spil. Samtidig bør regulering ske på EU-plan og ikke nationalt.

Det siger Jeppe Bloch Nielsen, formand for Danske Svineproducenter, som kommentar til regeringens udspil til en ny dyrevelfærdspakke. En plan, der netop er præsenteret af minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Jacob Jensen (V).

– Vi er imod politisk regulering på et område, hvor vi i forvejen gør det godt. Det har jeg det ikke så godt med. Men vi kan dog se os selv i flere af de ting, der lægges op til, og som vi selv har været med til at bringe på banen. Det er trods alt positivt, at der er blevet lyttet til os på en række områder, når nu det skal være.

– Vi vil gerne have ændret på regler, der ikke giver mening og ikke gør det bedre for dyrene. Det kan vi genkende på flere områder i regeringens udspil, og der er trods alt også tale om forbedringer.

Jacob Jensen præsenterede 23 initiativer, der skal styrke dyrevelfærden i Danmark, på et pressemøde den 10. januar 2024. Initiativerne gælder både grise, kvæg, fjerkræ og kæledyr.

– Vi hæfter os ved ministerens ord om at sikre, at landbrugene bliver på danske hænder, og at det ikke gavner dyrene, hvis produktionen rykker til et land, hvor dyrevelfærd er prioriteret lavere end i Danmark.

Administrative fejl for sig

Jeppe Bloch Nielsen hæfter sig bl.a. ved, at Fødevarestyrelsen skal opdele sine rapporter i henholdsvis administrative fejl og direkte dyrevelfærdsmæssige overtrædelser.

– Der er jo enormt stor forskel på, om man har skrevet noget i en forkert rubrik eller om det drejer sig om noget, der har direkte med dyret at gøre, siger formanden og tilføjer, at det er noget, foreningen har kæmpet for i flere år.

Han ser også positivt på, at kontrolkonceptet tilpasses, så nummer to opfølgende kontrol afskaffes, hvis tingene er rettet op ved det første opfølgende besøg.

– Det har vi kæmpet hårdt for, da vi mener, at tiden og ressourcerne kan bruges bedre. Men generelt er vi imod flere kontrolbesøg, som der lægges op til.

– Vi finder det fornuftigt, at man vil indføre bedre opgørelsesmetoder for antibiotika. Hidtil har det være opgjort i kilogram aktivt stof. Men fremover vil man supplere med en opgørelse i doser, og det kan give en bedre sammenhæng at vise behandlingshyppighed med dosisopgørelser. Det er også noget, vi i Landsforeningen har påpeget, siger formanden og understreger, at også på det punkt gør danske svineproducenter det godt.

Flere hele haler

Dyrevelfærdspakken omfatter også en indsats for en højere overlevelse for pattegrise, og regeringen vil nedsætte en arbejdsgruppe, der skal finde løsninger på problemet.

Flere grise med hele haler er ligeledes et indsatsområde. I dag halekuperes 95 procent af danske grise for at begrænse risikoen for halebid.

– Vi støtter initiativer, der kan sikre en begrænsning af halekupering, men går dog ikke ind for en afgift, som der lægges op til, siger Jeppe Bloch Nielsen.

Ligeledes bakker Landsforeningen op om, at hanpattegrise bedøves inden kastration, hvilket allerede er på vej af frivillighedens vej.

– Vi ønsker, at der i højere grad arbejdes på løsninger, så kastration helt undgås, siger han.

Endelig lægges der op til en indsats for højere so-overlevelse, bl.a. med flere dyrlægebesøg.

– Der skal i den forbindelse tages højde for, at mange søer aflives på grund af sanktioner ved transport og andet.

– Afslutningsvis vil jeg sige, at jeg er stolt af at være formand for de danske svineproducenter, som i forvejen gør det rigtigt godt på det her område, siger Jeppe Bloch Nielsen.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos formanden for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen, tlf. 2427 6889