Sen sæsonmæssig nedtur på smågrisemarkedet – prisprognosen opjusteres

Af Markus Fiebelkorn

Statistisk set topper smågrisenoteringerne i maj/juni. I år var smågrisenoteringerne imidlertid stabile over sommerferien. Først i august måned blev smågrisenoteringerne nedjusteret for første gang i år. Denne stabile udvikling på et højt prisniveau trækker naturligvis gennemsnitsprisen op og fører således til en opjustering af prisprognosen.

Faldende griseproduktion i hele Europa

Det europæiske grisemarked er fortsat præget af et lavt udbud på smågrise- og slagtesvinemarkedet. Markedseksperter på tværs af grænserne forventer, at nedgangen i den europæiske griseproduktion vil fortsætte i de kommende måneder, dog med reduceret hastighed.

Derfor forventer vi, at den sæsonmæssige nedtur på grisemarkedet er begrænset i år, imidlertid vil den sandsynligvis ikke helt udeblive. I Spanien og Frankrig har slagtesvinenoteringerne givet efter på det seneste. På grund af slagteriernes prispres er den tyske slagtesvinenotering faldet med hele 10 cent (ca. 75 øre) i uge 31.

Kødmarkedet lever ikke op til forventninger

Mens udbuddet er lille og således stabiliserer grisemarkedet, klager de europæiske forhandlere samtidigt over utilfredsstillende priser på kødmarkedet. På det europæiske kødmarked er forbrugerne fortsat tilbageholdende på grund af Ukraine-krigen og den relativt høje inflation. På eksportmarkederne sørger den stigende produktion i USA og Kina for prispres og dermed lave priser for grisekød.

Stor efterspørgsel efter danske smågrise i de kommende år

På trods af udfordringerne på kødmarkederne regner vi med gode smågrisepriser i fremtiden. Den faldende europæiske griseproduktion vil sandsynligvis begrænse den sæsonmæssige nedtur på slagtesvinemarkederne i Europa. Eksporten af grisekød til tredjelande spiller ikke en stor rolle for Tyskland og Polen, som er de vigtigste destinationer for dansk smågriseeksport.

På trods af gode prisprognoser for smågrisemarkedet er der i de fleste EU-lande ikke produktionsudvidelser i sigte.  I Polen tør de fleste svineproducenter ikke investere i smågriseproduktion på grund af afrikansk svinepest (ASF). I Holland og Tyskland er det endda et politisk ønske, at reducere den animalske produktion yderligere. Derudover vil tysk lovgivning, som implementeres i de kommende år, sandsynligvis resultere i at flere og flere tyske smågriseproducenter stopper produktionen.

Foderomkostninger bestemmer prisniveauet 2024

Ikke desto mindre forventer vi for 2024 et prisniveau på smågrisemarkedet, som er lidt lavere end i år. Den primære årsag hertil er, at vi forventer, at de gennemsnitlige foderomkostninger på årsbasis er lavere i 2024 end i 2023. Statistisk set falder grisepriserne på længere sigt, hvis foderpriserne falder. På grund af de faldende foderomkostninger og stor efterspørgsel, vil der sandsynligvis fortsat være god økonomi i smågriseproduktionen i 2024.

Som situationen ser ud i skrivende stund, bliver 2024 derfor økonomisk set et godt år for de fleste smågriseproducenter.

Status: 15. august 2023

(SEGES’ prognose for den beregnede notering blev opdateret den 2. maj 2023.)

Næste opdatering: 26. oktober 2023