Markedskommentar: God efterspørgsel i Europa, stabil afsætning på eksportmarkeder

Af markedsanalytiker Markus Fiebelkorn

Året 2023 var for de fleste europæiske griseproducenter økonomisk set et godt år. Efter en lang krise med forfærdelige grisepriser i de foregående år er noteringerne steget på rekordniveauer. På trods af høje foder- og energiomkostninger har de fleste griseproducenter i Europa således haft et overskud i 2023.

I en højkonjunktur plejer griseproduktionen at stiger. Produktionsudvidelse er imidlertid næppe muligt i Europa for tiden på grund af rammebetingelserne i de enkelte lande. I stedet for en produktionsstigning forventes, at griseproduktionen vil fortsætte med at falde i de vigtigste EU-lande. Som situationen p.t. ser ud, kan man derfor regne med, at også året 2024 bliver et godt år økonomisk set.

Spanien er en joker

Meldinger fra Spanien er forskellige. I den seneste svinetælling fra maj/juni 2023 er den samlede grisebestand steget med 4,0 procent i forhold til året før. På den anden side er antallet af slagtninger faldet med ca. 9,0 procent i det første halvår 2023. Spanien har haft store udfordringer med at bekæmpe en ny PRRS-stamme, der går under navnet Rosalia og som resulterede i store tab.

Bortset fra det bliver rammebetingelserne for spanske svineproducenter næppe bedre i de kommende år. I de fleste spanske regioner er det ikke længere muligt at få byggetilladelser til svineproduktion. Der er opstået større modstand i den spanske befolkning mod en stigende griseproduktion. Spanien har store udfordringer med vandforsyningen og varmen om sommeren.

Desuden kommer der større arealkrav i svineproduktionen i marts 2025. Markedseksperterne fra Spanien forventer derfor ikke, at den spanske svineproduktion vil fortsætte med at stige. Tværtimod. Måske vil den spanske griseproduktion endda falde lidt i de kommende år. Derudover er der risiko for, at afrikansk svinepest (ASF) kommer til Spanien.

Tysk griseproduktion falder

Det ligger i kortene, at den tyske griseproduktion vil fortsætte med at falde, dog med reduceret hastighed. Senest i februar 2026 skal alle tyske smågriseproducenter have en byggetilladelse til at ombygge deres stalde til løsgående søer i løbeafdelingen og senest i februar 2033 til løsgående søer i farestald.

Desuden kræver tyske supermarkeder/forbrugere mere dyrevelfærd og satser på en ny dyrevelfærdslabel (”Haltungsform”). I fremtiden skal der sælges mere grisekød i kategori 3 og 4, og det betyder blandt andet, at slagtesvin skal have adgang til udeareal og skal have mere plads. Mange tyske slagtesvineproducenter skal derfor ombygge deres stalde og samtidigt reducere deres produktion.

Ifølge en spørgeundersøgelse af den tyske producentforening ISN vil ca. 31 procent af de adspurgte tyske smågriseproducenter stoppe deres produktion i de kommende 10 år, og ca. 23 procent af de tyske slagtesvineproducenter vil stoppe. Da den politiske usikkerhed er stor i Tyskland, har yderligere ca. 33 procent af de tyske svineproducenter ikke endnu besluttet sig for, om de vil fortsætte med at være svineproducent.

Ingen investeringer i Polen

Det polske marked er meget cyklisk, dvs. svineproduktionen plejer at stige i højkonjunktur og falde i lavkonjunktur. For tiden er der imidlertid næsten ingen investeringer i den polske svineproduktion, fordi risikoen med hensyn til afrikansk svinepest (ASF) er for stor. I den seneste svinetælling er den polske grisebestand faldet med næsten to procent på trods af gode priser. Specielt de mindre bedrifter kan ikke leve op til de nye krav om smittebeskyttelse.

ASF ude af kontrol i Italien

Smitten med afrikansk svinepest (ASF) spreder sig med rekordfart i Italien. I den seneste svinetælling er svinebestanden i Italien faldet med næsten fem procent, og man må regne med, at nedturen i den italienske svineproduktion fortsætter.

Opkøbsprogram i Holland og Belgien

Både den hollandske og den belgiske regering vil reducere den animalske produktion i deres land. I 2023 og 2024 fortsætter regeringens opkøbsprogram, hvor hollandske hhv. belgiske svineproducenter kan få en præmie fra staten, hvis de stopper svineproduktionen. I Holland regner markedseksperterne derfor med, at den hollandske svineproduktion vil falde med yderligere ca. 10 procent i de kommende år.

Faldende griseproduktion i EU

Alt i alt forventer de europæiske lande med flest svin, at produktionen i deres lande er stabil eller vil fortsætte med at falde i 2024. Det er også svært at forestille sig en stigende slagtesvineproduktion i Danmark i det kommende år med hensyn til udfordringerne med den danske slagtesvinenotering. I det hele taget er det derfor sandsynligt, at produktionsnedturen i Europa vil fortsætte i 2024, dog med mindre hastighed end i 2023.

På eksportmarkederne uden for EU kan man imidlertid ikke regne med prispositive impulser. Kineserne har stort set genopbygget deres griseproduktion efter afrikansk svinepest (ASF), og man må forvente store produktivitetsstigninger i Kina i de kommende år. Desuden kommer der i øjeblikket store mængder af billigt grisekød på de internationale kødmarkeder fra USA og Brasilien.

Markederne i tredjelande er fortsat vigtige for EU med hensyn til biprodukterne, og man kan forvente stabil afsætning på det nuværende lave niveau til disse lande. I skrivende stund er det dog ikke sandsynligt, at der kommer større prispositive impulser fra eksportmarkederne. Priserne på futurebørsen i Kina indikerer heller ikke et stor prisopsving i Kina i 2024.

Gode priser på lidt lavere niveau i 2024

I det hele taget forventer vi de typiske sæsonmæssige udsving på grisemarkedet i 2024, dog på et højere prisniveau end i de seneste 20 år. Vi regner med, at den tyske slagtesvinenotering vil svinge mellem ca. 1,90 og 2,50 euro – og puljenoteringen mellem kr. 500 og kr. 700.

Ikke desto mindre vil prisniveauet i 2024 i det hele taget sandsynligvis være lidt lavere end i 2023. Den primære årsag hertil er, at vi forventer, at de gennemsnitlige foderomkostninger på årsbasis er lavere i 2024 end i 2023. Statistisk set falder grisepriserne på længere sigt, hvis foderpriserne falder. På grund af de faldende foderomkostninger og god efterspørgsel på slagteklare grise, vil der sandsynligvis fortsat være god økonomi i griseproduktionen i 2024.

Som situationen ser ud i skrivende stund, bliver 2024 derfor økonomisk set et godt år.

Status: 11. januar 2024
(SEGES’ prognose for den beregnede notering blev opdateret den 30. november 2023.)

Næste opdatering: 21. marts 2024