Markedskommentar: Europas svineproducenter fylder staldene – griseproduktionen stiger lidt

Af markedsanalytiker Markus Fiebelkorn

Der har været god økonomi i svineproduktionen for de fleste europæiske svineproducenter i det seneste år. Især for smågriseproducenterne kunne det godt betale sig at øge produktionen så meget som muligt. Efter den markante produktionsnedgang i 2022 og 2023 begynder den europæiske griseproduktion således at stabilisere sig og stiger sandsynligvis lidt i andet halvår 2024.

Midlertidig produktionsstigning i Europa

Produktionsstigningen er sandsynligvis kun midlertidig. I modsætning til tidligere år beretter landbrugsorganisationerne fra de forskellige EU-lande nemlig ikke om større investeringer i svineproduktionen. Det betyder, at den nuværende produktionsstigning baserer sig først og fremmest på eksisterende staldanlæg.

Ikke desto mindre kan man konstatere, at der f.eks. er god efterspørgsel efter polte for tiden. Efter forlydender er afsætningen fra tyske KS-stationer steget med ca. 5 procent i forhold til samme periode året før. Derfor kan man regne med, at produktionen er lidt større i de kommende måneder end man forventede i begyndelsen af året.

På lidt længere sigt er det imidlertid usandsynligt, at det nuværende produktionsopsving fortsætter. Den europæiske griseproduktion kan næppe øges yderligere uden nye investeringer. Tværtimod. Produktionen vil automatisk falde, når de eksisterende stalde gradvis er nedslidt.

Politisk modvind i mange EU-lande

Derudover har de politiske rammebetingelser ikke ændret sig. I både Holland og Belgien vil regeringerne reducere den animalske produktion gennem opkøbsprogrammer. Dvs. landets regering betaler svineproducenten en præmie, hvis han stopper produktionen og nedriver stalden.

I Tyskland vil man reducere svineproduktionen indirekte, idet man stiller nye krav til dyrevelfærd. I februar 2026 udløber fristen, hvor tyske smågriseproducenter skal have byggetilladelse til staldombygning til løsgående søer i løbeafdelingen. Tyske markedseksperter forventer at mange tyske smågriseproducenter tager det som anledning til at stoppe deres produktion. Omvendt betyder det, at de fleste af disse smågriseproducenter ikke stopper produktionen før februar 2026.

Endda i Spanien begrænser man griseproduktionen, idet der stilles større arealkrav i griseproduktionen fra marts 2025. Desuden er det ikke længere muligt at få byggetilladelser til svineproduktion i mange spanske regioner.

ASF i Polen og Italien

I Polen og Italien begrænser Afrikansk Svinepest (ASF) investeringslysten. Det samme gælder for de fleste østeuropæiske lande. Selvom de økonomiske rammebetingelser er meget fordelagtige på det polske marked for tiden, er investeringsrisikoen i forbindelse med ASF for stor for de fleste polske svineproducenter.

Økonomiske udfordringer i Danmark

I Danmark kæmper man stadigvæk med en slagtesvinenotering, som ikke er konkurrencedygtig i sammenligning med de andre europæiske slagtesvinenoteringer. De høje smågrisepriser er en udfordring for mange danske slagtesvineproducenter.

Lidt skuffende forår

Prismæssigt var foråret lidt skuffende i år. Det sæsonmæssige opsving på slagtesvinemarkedet var mindre end det plejer at være, og de fleste europæiske slagtesvinenoteringer stod stort set stille i lang tid. Det blandede vejr førte til at grillsæsonen ikke rigtig kom i gang i mange EU-lande.

På kort sigt er der stadigvæk potentiale til prisstigninger på det europæiske slagtesvinemarked, f.eks. i forbindelse med bedre vejr til sommer, feriesæsonen eller EM i fodbold. På lidt længere sigt kan man imidlertid regne med den typiske sæsonmæssige nedtur på slagtesvinemarkedet i løbet af efteråret.

Faldende slagtesvinenoteringer i efteråret vil sandsynligvis sætte smågrisenoteringerne under pres i tredje kvartal. Dette er det typiske sæsonmæssige mønster på smågrisemarkedet. Ikke desto mindre er udbuddet på smågrisemarkedet lille i år i forhold til tidligere år. Starten og størrelsen af den sæsonmæssige nedtur på smågrisemarkedet afhænger derfor i høj grad af udviklingen på det tyske slagtesvinemarked i år.

Priser på lidt lavere niveau i 2025

På grund af den forventede moderate produktionsstigning kan man ikke regne med nye rekordhøje priser på hverken smågrise- eller slagtesvinemarkedet. På den anden side er udbuddet på både det europæiske smågrise- eller slagtesvinemarked stadig lille i forhold til tidligere år.

I Kina er bestanden af søer faldet med 6,9 procent sammenholdt med for et år siden. Det burde føre til højere priser på eksportmarkederne udenfor EU senest i det kommende år. Derfor burde også den danske slagtesvinenotering være i stand til at reducere den prismæssige afstand til de øvrige europæiske slagtesvinenoteringer.

Som situationen p.t. ser ud, tyder alt på en stabilisering og normalisering på det europæiske grisemarked i det kommende år. Det betyder imidlertid ikke, at man skal forvente, at priserne falder ned på det tidligere prisniveau. Tværtimod. Vi regner med, at noteringerne vil fortsætte med at svinge på et højt niveau i forhold til tidligere år.

Status: 04. juni 2024
(SEGES’ prognose blev opdateret den 08. marts 2024.)

Næste opdatering: 05. september 2024