– Det er helt omsonst, at danske landmænd skal betale skat af deres produktionsapparat allerede, inden det giver afkast, men det er ikke desto mindre det, der sker, når danske landmænd betaler skat af deres jord, siger Torben Hauskov, der er formand for Danske Svineproducenter.
Han forklarer, at der ikke er andre erhverv i Danmark, der er udsat for sådan en ekstra byrde, og også i forhold til udenlandske kollegaer er det en konkurrenceforvridende beskatning, idet Danmark formentlig er det eneste land i verden, hvor landmænd betaler skat af deres jord.
– Vi betaler naturligvis gerne både moms og indkomstskat ligesom alle andre, men det er ikke rimeligt, at vi skal betale skat af en mark, bare fordi vi har den og allerede inden, vi har tjent én eneste krone på den, pointerer formanden.
– Det ville svare til, at fx en tømrer betaler skat af sine hammere og save og sømpistoler, allerede inden han havde slået et eneste søm i. Det ville de fleste nok synes var mærkværdigt, og lige så mærkværdig er naturligvis den danske skat på landbrugsjord.
Torben Hauskov indrømmer, at det ikke er noget nyt, at et samlet erhverv ønsker jordskatten hen, hvor peberet gror, men i år hvor tørken giver ekstra store økonomiske udfordringer for danske landmænd, udstiller det for alvor, hvor tåbeligt det er at beskatte den jord, der dyrkes fødevarer på.
Til gengæld siger Danske Svineproducenter nej tak til statsstøtte.
– I andre lande tyr man til statsstøtte for at komme de tørkeramte landmænd til undsætning, men det er ikke en model, vi kan tilslutte os. Det er en alt for kortsigtet løsning og noget, som et erhverv i knæ senere skal tilbagebetale.
– Nej, på den lange bane er vi bedst tjent med rammevilkår, så vi kan klare os selv i såvel tørre som våde år.
– Det er fint, at ministeren er kommet os landmænd i møde med slækkelse af en lang række bureaukratiske krav – blandt andet, at vi nu får mulighed for at så efterafgrøderne senere – og det er et skridt i den rigtige retning, men det batter bare ikke ret meget i det store billede.
– Så ja, jordskatten skal væk. Med sin værdi på 700-900 millioner kroner årligt er det stadig kun et lille plaster på såret i forhold til det estimerede tab på 6,4 milliarder kroner, som branchen lider i år på grund af tørken, pointerer han.
Endelig gentager han et ønske, han fremsatte tidligere på sommeren, nemlig at det ville klæde de danske andelsselskaber, hvis de her og nu delte noget mere af deres kapital med deres ejere – de danske landmænd.
– Det kan de finde ud af i Sverige, hvor foderstoffirmaet Lantmännen nu udbetaler 160 mio. danske kroner i tørkehjælp til de svenske landmænd. Det ville klæde de store danske andelsselskaber, hvis de gjorde noget lignende, siger Torben Hauskov.

For yderligere kommentarer kontakt

formand for Danske Svineproducenter, Torben Hauskov, tlf. 6154 0101