Stop den nedladende tone

 Af Joachim Clausen, næstformand i Landsforeningen af Danske Svineproducenter

Ja til tyske tilstande på afregningen af vores grise, men nej til tysk landbrugspolitik, siger Joachim Clausen som reaktion på insinuationerne fra Niels Aagaard, bestyrelsesmedlem i Landbrug og Fødevarer Gris.

Jeg og Landsforeningen af Danske Svineproducenter står helt på mål for den fælles vision 2050 for dansk svineproduktion. Det er usympatisk, når Landbrug og Fødevarer Gris (LFG) antyder andet og insinuerer, at jeg ønsker de tyske dyrevelfærdskrav.

I mit tidligere debatindlæg kritiserede jeg, at vi ikke viser de reelle kontroltal opgjort på dyreniveau fremfor på besætningsniveau. Det står jeg ved.

Når vi mødes i en forsamling af svineproducenter og medarbejdere, vil det klæde LFG at anerkende det store arbejde, der gøres – og at vi faktisk er dygtige til vores arbejde. Kan ting blive bedre – ja naturligvis.

Den senest opgjorte FVST kontrolkampagne for syge og tilskadekomne grise understreger mit budskab. Vi vil ikke måles på regelefterlevelse på besætningsniveau uden at tallene følges med antal dyr, der er sanktioneret.

Landsforeningen har stædigt arbejdet for den argumentation i Fødevarestyrelsen samt Landbrug & Fødevarer Gris, og vi hilser med glæde, at der er lyttet.

Fødevarestyrelsen skriver, ”at på de 228 kontrolbesøg måtte de tilsynsførende give sanktioner til 21 pct. af besætningsejerne. Antallet af besætningsejere som får en sanktion, er stadig højt, men antallet af syge og tilskadekomne grise, som ikke havde fået den korrekte behandling, er lavt.”

Tabellerne fra Fødevarestyrelsens kontrolrapport viser forskellen på de to tilgange til kommunikationen. Regelefterlevelse på besætningsniveau er 78,9%.

Tabel 1: Antal kontroller, sanktioner og regelefterlevelse i kampagnen

 

Ser vi derimod på antallet af sanktionerede slagtesvin udgør de 88 stk. ud af 150.421 stk., hvilket svarer til 0,06%. For søernes vedkommende er de tilsvarende tal 16 stk. ud 101.688 stk., hvilket svarer til 0,02 %. Se tabel 4 og tabel 5

Når tallene opgøres på dyreniveau, giver det et helt andet billede af tingenes tilstand. Jeg er ikke enig med LFG i, at det besværliggør det politiske arbejde at fremlægge realiteterne. Det er min klare overbevisning, at den nye fødevareminister langt lettere vil kunne bakke os op i forhold til husdyrbrugsmodstanderne, når vores fejl skal vurderes i hundrededele procenter.

Jeg og Landsforeningen af Danske Svineproducenter vil stædigt arbejde for, at såvel Fødevarestyrelsen som Danish lægger de reelle tal frem. Indtil Landbrug & Fødevarer Gris bakker op om det synspunkt, mener jeg ikke, at de arbejder fuldt ud i vores interesse.