Svineproduktion er udfordret

Danske Svineproducenter håber på bedre tider i 2023 men ruster sig til endnu et usikkert år

 – 2022 blev et enormt udfordrende år for danske svineproducenter, som oplevede det ringeste bytteforhold nogensinde, og usikkerheden er stadig stor. I øjeblikket er vi langt nede, men der venter bedre tider i 2023.

Det sagde formanden for Landsforeningen af Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen, i sin beretning på foreningens generalforsamling den 18. januar 2023 i Fredericia med godt 100 deltagere.

– Priser på foder og energi er eksploderet, og det betyder, at flere af vores medlemmer har valgt at tømme staldene for at vente på bedre tider. Andre er desværre bukket under, og rigtigt mange kæmper en daglig kamp for at få økonomien og produktionen til at hænge sammen, sagde formanden – der dog også tilføjede, at det ikke er noget nyt, at markedet går op og ned.

– I øjeblikket er vi langt nede, men der venter bedre tider i 2023. Svineproduktionen og kødmarkedet er ved at tilpasse sig. Slagtningerne i Europa falder, og alle lande undtagen Spanien har en faldende svinekødsproduktion.

– Vi ser frem til, at efterspørgslen og tilliden til vores produkter genskabes i Asien. Vejen er hård lige nu, og vi må stå sammen. Det er vores virkelighed som svineproducenter her og nu, og det er svært at navigere i.  Men historien har lært os, at det skal være skidt, før det kan blive godt.

Jeppe Bloch Nielsen, Henrik Frandsen og Per Bardrum.

Ingen havde forudset det

Jeppe Bloch Nielsen sagde, at selv de mest præcise analytikere ikke kom i nærheden af at forberede nogen på det, der skete i 2022.

– En energikrise og en buldrende inflation. En øget international magtkamp om verdensorden. Og her i 2023 er det blevet endnu sværere end nogensinde at forudsige, hvad året vil bringe – både når det gælder verdensfred, recession, fødevarekrise, inflation og energikrise.

– Vi skal forholde os til klima, og vi ved heller ikke, om det er slut med corona. Bliver der stigende arbejdsløshed eller fortsat arbejdskraftmangel og venter der en storkonflikt på arbejdsmarkedet?  Spørgsmålene er flere end svarene, og vi skal alle lære at navigere i usikkerhed og være bedst muligt rustet på alt fra det værste til det bedste.

Vi gør det godt

Jeppe Bloch Nielsen understregede, at dansk svineproduktion gør det supergodt, og at det er vigtigt at huske på.

– Landsforeningen er sat i verden for at skabe de bedste vilkår for vi svineproducenter, og vi kæmper for danske svineproducenters eksistensvilkår.

– Når myndigheder og politikere kommer op med krav, som ikke er faglige og som bygger på populisme og ukendskab til vores branche, så tager vi kampen. Her har vi i Landsforeningen en markant, stærk og respekteret stemme, og den kan vores erhverv ikke undvære.

Kritik af DC

Efter debatten var der livlig debat, og debatten handlede i høj grad om, at den danske notering ikke kan følge med den spanske eller tyske. Formanden lagde ud med kritikken:

– Danish Crown har et stort ansvar over for hele den danske svineproduktion grundet deres position som markedsleder. Med det nuværende prisspænd forsvinder råvaregrundlaget. Vi producerer grisen med det laveste nulpunkt i hele EU, så er det vel ikke for meget forlangt, at vi også skal være Europamestre i salgsleddet, sagde Jeppe Bloch Nielsen.

Der var livlig debat på generalforsamlingen.

CO2-afgift undgås ikke

I forbindelse med generalforsamlingen var der indlæg ved Henrik Frandsen (MF), der er gruppeformand for Moderaterne.

Han fortalte om sin baggrund og sin rejse fra svineproducent til Christiansborg og i regering – samt om de aktuelle politiske udfordringer.

Både indlæg og efterfølgende debat kom i høj grad til at dreje sig om den omdiskuterede CO2-afgift til landbruget, og Henrik Frandsen understregede vigtigheden af at sidde med ved bordet, når tingene forhandles. For en afgift under en eller anden form kommer vi ikke udenom, sagde han.

Han påpegede også, at regeringen ikke har nogen intentioner om forringelser til erhvervet, men at det er afgørende, at der sidder folk med indsigt i landbruget med i forhandlingslokalet, når beslutningerne træffes.

De blev valgt

Genvalgt til bestyrelsen blev Jeppe Bloch Nielsen, Vamdrup, og Jacob Justesen, Brædstrup. Claus Bruun Jørgensen, Tinglev, genopstillede ikke som følge af foreningens åremålsparagraf, og nyvalgt blev Kresten Lorenzen, Sønderborg.

Jeppe Bloch Nielsen takkede Claus Bruun Jørgensen for hans indsats i bestyrelsen.

Claus Bruun Jørgensen (t.v.) blev takket for sin indsats i bestyrelsen af Jeppe Bloch Nielsen.

På det efterfølgende konstituerende møde blev Jeppe Bloch Nielsen genvalgt som formand.