Danske Svineproducenter har konstitueret sig i dag og valgt Torben Hauskov (39), Lemvig, som foreningens nye formand. Ulrik Volsgaard (41), Ørnhøj, er foreningens nye næstformand.

– Jeg glæder mig til udfordringerne som formand for foreningen. Jeg vil arbejde for at indfri medlemmernes forventninger til foreningen om hele tiden at arbejde for styrke danske svineproducenters konkurrenceevne, og jeg vil arbejde for at sikre trivslen hos grisene og deres ejere, siger Torben Hauskov.

Men selvom Danske Svineproducenter nu har konstitueret sig, så kommer opgaverne ikke til at hvile på Torben Hauskov og Ulrik Volsgaards skuldre alene. Som foreningen meddelte umiddelbart efter generalforsamlingen den 17. januar, så vil flere opgaver være fordelt på flere bestyrelsesmedlemmer end tidligere. Det sker for at skabe et mere dynamisk bestyrelsesarbejde.

Kenneth Øster, Holbæk, vil således være foreningens repræsentant i Danish Styregruppen. Formand Torben Hauskov vil præsentere foreningen i Svineafgiftsfonden og desuden fortsætte som bestyrelsesmedlem i 3S.

Også som noget nyt har bestyrelsen etableret to nye ordførerskaber – et vedr. avl og et vedr. økonomi: Mikael Kristensen, Snedsted, er ny avlsordfører og tegner foreningen i forhold til fremtidige drøftelser om avl i Danmark. Knud Kjær Knudsen, Tølløse, er ny finansordfører og tegner foreningen i forhold til sektorens økonomiske udvikling, priser, prognoser mv

– Jeg er meget tilfreds med, at alle i bestyrelsen er klar til at arbejde på en ny måde. Det er meget tilfredsstillende, at alle får lov at komme i arbejdstøjet, og så tror jeg det er en arbejdsform som vil kunne give os større indflydelse.

Noget af det, som bestyrelsen allerede har sat som målsætning at arbejde for i 2018 er større synlighed, flere slagtesvin, transparens i avlsafgifterne, mindre regelforvirring, færre offentlige gebyrer, et omkostningsneutralt veterinærforlig, og ikke mindst forhindring i spredning af afrikansk svinepest til Danmark.

 

Yderligere information – kontakt formand Torben Hausgaard, tlf. 61540101

 

 

Fakta
Torben Hauskov, 39 år og driver et landbrug 2.300 søer og 950 ha ved Lemvig. Torben er gift og har tre børn.

Ulrik Volsgaard, 41 år, Ørnhøj, driver et landbrug 950 søer, 7.000 slagtesvin og 380 ha i kompagniskab med sin bror. Ulrik er gift og har 4 børn.

Mikael B. Kristensen, 40 år, driver landbrug med 2.400 søer og 600 ha ved Snedsted i  Thy. Mikael er gift og har 2 børn.

Kenneth Øster, 31 år, driver et landbrug med 750 søer full line sammen med sin far ved Holbæk. Kenneth er gift og har 2 børn.

Knud Kjær Knudsen, 25 år, producerer 30.000 slagtesvin årligt ved Tølløse og ejer 150 hektar, der dyrkes i driftsfællesskab