Pressemeddelelse Danske Svineproducenter 25.06.2024

Trepartsaftalen – et gigantisk bureaukratisk monster

– Med treparts aftalen omkring landbrugets CO2-udledning bevæger vi os ud på et gigantisk skråplan, og det vanvittige ved det hele er, at det i sidste ende ikke vil få nogen gavnlig effekt på klimaet. For produktionen vil jo flytte til andre lande, som måske har et højere klimatryk.

Det siger formanden for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen, der ikke lægger skjul på sin store skuffelse over Landbrug & Fødevarer, der er en del af aftalen.

– Det er helt ubegribeligt for mig, hvordan man som formand for Landbrug & Fødevarer kan være en del af noget, der bærer præg af politiske kompromisser og aftaler og slet ikke forholder sig til fakta. Jeg er skuffet over Søren Søndergaard, som godt nok har arbejdet for et kompromis, men som er med i en aftale, der i bund og grund ikke gør noget godt for klimaet og som rører ved noget helt grundlæggende for vi landmænd.

– Vi skal jo huske på, at Landbrug & Fødevarer ikke er et politisk parti, og derfor er det problematisk, at de er så indfedtet i det her, så man næsten ikke kan tro det.

Flagede på halv stang

Jeppe Bloch Nielsen hejste flaget på halv stang på sin gård i Vejen, da han den 24. juni hørte om trepartens resultat.

– Det her er helt galt. Og det værste er næsten, at det betyder noget for vores selvværd og tro på fremtiden i landbrugserhvervet.

–  Vi får løkken om halsen, men vi får ikke lov at springe. I stedet trækkes vi stille og roligt ned i et søle af reguleringer, krav og bureaukrati med afgifter, tilskud og alt muligt, vi slet ikke har set komme og som er helt uoverskueligt. De vil styre os med dummebøder, mens vi kan kigge langt efter de politikere, der kæmper for vores liberale erhverv.  Vi er solgt på forhånd.

– Jeg er en fri landmand, og jeg ønsker ikke at være til salg. Det her er et indgreb i ejendomsretten, og hvis de virkelig vil nedlægge dansk landbrug, var det næsten bedre med en opkøbsordning.

Ingen rød tråd

Treparten er nået til enighed om, at landbrugets CO2-afgift skal begynde på 300 kr. pr. ton i 2030, og at den i 2035 skal lyde på 750 kr. pr. ton. De landmænd der gør en indsats for klimaet, kan dog få et fradrag på 60 procent.

– Men virkeligheden er jo, at vi allerede gør vanvittigt meget hver eneste dag. De får det til at lyde som om, at vi intet gør, men vi udvikler og innoverer konstant. Vi bevæger os og er godt på vej, lad os fortsætte arbejdet. Også med natur, skov, beplantninger og afvekslende landskaber. Kør en tur og se vores varierede landskab med marker, skove og hegn. De får det til at lyde som om, at vi ikke har noget natur af betydning i Danmark.

– Men hvornår er vi i mål og hvornår er det nok? Der kommer hele tiden nyt til. Og er vi ikke i mål i 2035, kommer der endnu flere krav til landbruget i form af afgifter.

– Det er som om der skydes med spredehagl. Vi skal betale afgift på hver en smågris, fordi de vil begrænse eksporten af smågrise, transportregler skal strammes op, vi skal betale til, at slagterierne bliver mere konkurrencedygtige og der skal arbejdes med vandmiljø og biodiversitet – og meget andet. Det hele blandes sammen, og det er svært at se den røde tråd.

OK med afgift på det fossile

Jeppe Bloch Nielsen siger, at han og hans forening er med på en CO2-afgift på de fossile brændstoffer i landbruget – men imod en afgift på dyr og biologiske processer, som kun Danmark lægger op til som eneste land i hele verden.

– Det her, det betyder enormt meget for os. Ikke blot økonomisk men også på det personlige og principielle plan.

– Hvis det var skruet sammen således, at det ville begunstige mig rent økonomisk, ville jeg også være imod det. For det her hjælper jo ikke en døjt på den globale klimasituation.

– Der er så mange ubekendte faktorer, og vi kan nu se frem til endnu større regulering og endnu mere bureaukrati og administration. De er ikke den vej, vi skal.

CO2-afgiften falder til betaling i 2030.

– Lige nu er jeg rasende, og jeg tror ikke, jeg er selvstændig svineproducent i 2030. Jeg har i hvert fald ligget søvnløs, og det har sat en masse overvejelser i gang, siger Jeppe Bloch Nielsen, der har svært ved at se sig selv i det nye set up for dansk landbrug.

Yderligere oplysninger kan fås hos Jeppe Bloch Nielsen, formand for Danske Svineproducenter, tlf. 2427 6889