VEZG-smågrisenoteringen er i dag uændret 52,50 €.
VEZG-smågrisenoteringen for 8-kilos grise er i dag uændret 31,00 €.

I kølvandet af den tyske slagtesvinenotering stabiliserer den tyske VEZG-smågrisenotering sig. I sidste uge faldt den tyske slagtesvinenotering med hele 10 cent (ca. 75 øre) og derefter VEZG-smågrisenoteringen med 3,50 euro (ca. 26 kr.). I denne uge er både den tyske slagtesvinenotering og smågrisenotering imidlertid uændret.

En tysk omsætter fra Sydtyskland mener, at det var et godt tegn at den tyske VEZG-smågrisenotering kun er faldet med 3,50 euro (ca. 26 kr.) i sidste uge. Selvfølgelig er et prisfald aldrig positiv for producenterne, men han siger, at man kunne frygte en kraftigere nedjustering efter den tyske slagtesvinenotering var faldet med hele 10 cent (ca. 75 øre) i sidste uge.

I Holland gav de vigtigste smågrisenoteringer endda kun efter med 1,50 – 2,00 euro (ca. 11 – 15 kr.) i sidste uge, og den danske puljenotering har været uændret i de seneste fire uger. Dette indikerer, at vi har en større stabilitet på smågrisemarkedet i år i sammenligning med tidligere år. På den anden side erkender omsætteren fra Sydtyskland, at det ikke er nemt at afsætte yderligere frie smågrisepartier i sit område for tiden, men det er ikke usædvanligt for denne årstid.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter