VEZG-smågrisenoteringen er i dag uændret 84,50 €.
VEZG-smågrisenoteringen for 8-kilos grise er i dag uændret 52,40 €.

Den generelle situation har ikke ændret sig på smågrisemarkedet. Udbuddet er lille, og slagtesvineproducenternes efterspørgsel er stor. Frie smågrisepartier kan således fortsat afsættes uden problemer og med høje tillæg.

Specielt i Polen er efterspørgslen efter smågrise stor. Den polske slagtesvinenotering er steget til 18,75 kr. pr. kg i de seneste uger. Desuden er foderomkostningerne i Polen lavere end i andre EU-lande på grund af kornimport fra Ukraine.

Imidlertid mener nogle tyske omsættere, at udbuddet på smågrisemarkedet er steget lidt på det seneste. Dette er ikke usædvanligt på denne årstid. Tværtimod. Omsætterne mener, at smågrisemarkedet er ved at normalisere sig. Tyske slagtesvineproducenter er stadigvæk parat til at betale høje tillæg, men ikke længere de ekstrem høje tillæg, som nogle smågriseproducenter kræver.

Andre tyske omsættere kan ikke konstatere en normalisering af markedssituationen. Disse omsættere fortæller, at udbuddet ikke er tilstrækkeligt på smågrisemarkedet og at tillæggene ikke er ved at normalisere sig i deres område.

Alt i alt er smågrisemarkedet fortsat stabil, og de fleste europæiske smågrisenoteringer er uændrede. Prisstigninger på smågrisemarkedet er p.t. usandsynlige uden prispositive impulser fra det tyske slagtesvinemarked.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter