VEZG-smågrisenoteringen er i dag uændret 85,00 €.
VEZG-smågrisenoteringen for 8-kilos grise er i dag uændret 54,80 €.

Markedssituationen har ikke ændret sig på det tyske smågrisemarked. Udbud og efterspørgsel er i balance, og markedssituationen er således meget stabil. Uden prispositive impulser fra det tyske slagtesvinemarked er der ingen prisstigninger på smågrisemarkedet i sigte.

I Holland og Spanien er smågrisenoteringerne fortsat under pres. Imidlertid skal man huske, at de hollandske og spanske smågrisepriser steg lidt mere end de danske og tyske smågrisepriser i de seneste to kvartaler. Derfor kan man fortsat betegne det seneste prisfald som priskorrektion.

I denne uge giver de hollandske smågrisenoteringer med 2,00 – 2,50 euro (ca. 15 – 19 kr.) efter og de spanske smågrisepriser endda med 4,00 euro (ca. 30 kr.).

Du kan nu finde hollandske og spanske smågrisenoteringer nu også på vores hjemmeside på: https://danskesvineproducenter.dk/noteringer/

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter