VEZG-smågrisenoteringen er i dag uændret 48,00 €.
VEZG-smågrisenoteringen for 8-kilos grise er i dag uændret 27,40 €.

Der findes forskellige meldinger om det tyske smågrisemarked for tiden. Mens nogle markedseksperter betegner markedssituationen som uændret, sporer andre markedsinteressenter allerede en lille forbedring. I nogle tyske regioner falder udbuddet og slagtesvineproducenternes efterspørgsel begynder at stige. Dette mønster er ikke usædvanligt på denne årstid, da det sæsonmæssige opsving statistisk set begynder i løbet af november måned. Imidlertid er de stabile tendenser i overtal og næsten alle europæiske smågrisenoteringer er uændrede.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter