VEZG-smågrisenoteringen er i dag uændret 48,00 €.
VEZG-smågrisenoteringen for 8-kilos grise er i dag uændret 27,40 €.

Prisudviklingen på smågrisemarkedet i Tyskland er fortsat fuldstændig afhængig af prisudviklingen på det tyske slagtesvinemarked. Efter den tyske slagtesvinenotering var faldet med 10 cent (ca. 75 øre) i sidste uge, faldt den tyske VEZG-smågrisenotering med 4,50 euro (ca. 34 kr.). Det er det typiske mønster vi har set i de seneste måneder: Når den tyske slagtesvinenotering stiger/falder med 1 cent (ca. 7,5 øre), stiger/falder den tyske VEZG-smågrisenotering med ca. 0,50 euro (ca. 3,70 kr.).

Ifølge tyske omsættere er udbuddet på smågrisemarkedet ikke usædvanligt stort, men slagtesvineproducenterne er usikre med hensyn til den videre prisudvikling på slagtesvinemarkedet. På grund af den nye situation på kødmarkedet, hvor forbrugerne tilpasser deres forbrug i relation til til den høje inflation, er der ikke mange tyske markedsinteressenter, som tør at prognosticere den videre prisudvikling på grisemarkedet for de kommende måneder.

Derfor er det spændende at se, hvornår det ovennævnte prismønster bryder. Statistisk set begynder smågrisenoteringerne nemlig at stige i november måned, mens slagtesvinenoteringerne typisk er stabile. P.t. er der ingen tegn på, at situationen er anderledes i år. Tværtimod. Hvis de prispositive impulser, som vi har set på kødmarkedet i Asien i de seneste uger, bliver stærkere, så er der ikke bare potentiale til prisstigninger for smågrisenoteringerne, men også for de europæiske slagtesvinenoteringer.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter