VEZG-smågrisenoteringen er i dag uændret 52,50 €.
VEZG-smågrisenoteringen for 8-kilos grise er i dag uændret 31,00 €.

Stort set er situationen på smågrisemarkedet uændret. Udbuddet er ikke stort i sammenligning med tidligere år. Samtidigt er slagtesvineproducenterne tilbageholdende ved køb af nye smågrise. Derfor er det ikke nemt at afsætte yderligere frie smågrisepartier for tiden, selvom markedet generelt er stabilt.

I løbet af denne uge øgede nogle store tyske slagterier prispresset på markedet. Ifølge slagterierne er situationen på kødmarkederne ikke tilfredsstillende. Desuden står der p.t. nok slagteklare grise til rådighed, efter ASF-restriktionerne i Emsland (Niedersachsen) er blevet ophævet. Derfor mener slagterierne, at en yderligere nedjustering af den tyske slagtesvinenotering er nødvendigt. Den tyske omsætterorganisation VEZG gav imidlertid ikke efter og ændrede ikke den tyske slagtesvinenotering i onsdags.

Ikke desto mindre fører det stigende prispres til større usikkerhed på både det tyske slagtesvine- og smågrisemarked. I Holland faldt de vigtigste smågrisenoteringer med 0,50 – 1,00 euro (ca. 4-7 kr.) i den seneste uge, mens de danske puljenoteringer fortsat er uændrede. Det viser, at risikoen for et prisfald på smågrisemarkedet er begrænset, så længe den tyske slagtesvinenotering er stabil.

Desuden er markedsinteressenterne klare over, at det sæsonmæssige opsving på smågrisemarkedet statistisk set begynder i november måned. Efter smågriseproduktionen er faldet markant i Tyskland i år, er det sandsynligt, at vi vil se et tilsvarende sæsonmæssigt opsving i år.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter

 

OBS!

På grund af efterårsferie vil ”Markedskommentar – smågrise” ikke udkomme i næste uge.