VEZG-smågrisenoteringen er i dag uændret 56,00 €.
VEZG-smågrisenoteringen for 8-kilos grise er i dag uændret 33,60 €.

Efterspørgslen på smågrisemarked er god, og smågrise kan afsættes stort set uden problemer. Da den tyske slagtesvinenotering har stået stille i de seneste tre uger, er de fleste tyske omsættere imidlertid ikke parate til, at opjustere smågrisenoteringerne. Efter forlydender betaler nogle omsættere dog højere tillæg for enkelte frie partier for tiden.

En tysk omsætter fortæller, at stemningen blandt tyske smågriseproducenter er helt forfærdeligt på grund af de høje produktionsomkostninger. Flere og flere tyske smågriseproducenter stopper produktionen. Han har hørt, at sædsalget er faldet med ca. 25-30 procent i år. Han forudsiger derfor, at den tyske griseproduktion vil fortsætte med at styrtdykke i år og at antallet af slagtninger således vil komme under 700.000 slagtninger pr. uge i de kommende måneder.

En anden tysk omsætter fra Sydtyskland beretter, at flere og flere sydtyske griseproducenter satser på slagtesvineproduktionen i stedet for smågriseproduktionen. Han mener, at de fleste tyske slagtesvineproducenter får deres produktionsomkostninger dækket med det nuværende prisniveau, men smågriseproducenterne er stadigvæk langt fra nulpunktet.

Alt i alt kan man således konstatere, at udbuddet på smågrisemarkedet sandsynligvis vil komme til at falde yderligere i de kommende måneder. Den videre prisudvikling er dog først og fremmest afhængig af den tyske slagtesvinenotering.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter